AgileSHIFT

Forstå agile måder at arbejde på og få et mere agilt mindset

Virksomheder og organisationer er under pres som aldrig før. Øgede kundekrav, forventninger og ny teknologi medfører,at nye konkurrenter disrupter det eksisterende marked. Kulturen og processernei de fleste større organisationer er ikke egnede til at håndtere disseudfordringer.

AgileSHIFT er en guide, der skal hjælpe med at forstå agile måder at arbejde på og få et agilt mindset spredt i organisationen. Det handler ikke om at implementere en agil metode ellerværktøj, men om at forberede individer og teams på at kunne agere og reageremeget hurtigere ved at skabe en kultur af organisatorisk agilitet. 

Mål

At skabe forståelse for, hvorfor organisationer bliver nødt til at forandre sig og at supportere et skift mod organisatorisk agilitet. Guiden er designet til at hjælpe individer, teams og den bredere organisation til at tænke og handle anderledes og understøtte dem til at begynde at arbejde mere agilt.

Udbytte

Dette 2-dages kursus sætter deltagerne i stand til at forklare, hvorfor organisationer har behov for at skabe en kultur og et agilt mindset, der bedre kan håndtere hurtige forandringer, og selv at starte på at arbejde og tænke på en ny måde,der kan understøtte dette.

AgileSHIFT frameworket er let at anvende og tilpasse efterfølgende og indeholder konkrete værktøjer, der kan facilitere forandringerne i teams og den bredere organisation.

Deltagerprofil

Alle der har en interesse i, at teams og organisationer er i stand til at arbejde mere agilt. Kurset er henvendt til ledere og medarbejdere, der understøtter organisations forandringer. Det kunne være indenfor økonomi, HR, jura, logistik, salg og marketing eller lignende funktioner/afdelinger.

Indhold

At skabe en kultur baseret på organisatorisk agilitet 

  • Hvad ændrer sig, og hvorfor skal vi alle være med i forandringen?
  • Teknologien spiller en større og større rolle.
  • Disruptornes stigende påvirkning.

At gennemføre et AgileSHIFT

  • Hvordan kan vi alle begynde at tænke og arbejde på en ny måde for at muliggøre forandring?
  • AgileSHIFT framework, herunder principper og praksis.

AgileSHIFT leverancetilgang

  • Hvad det betyder at være et agilt team?
  • AgileSHIFT roller.
  • AgileSHIFT workflow: skabe en vision og gennemføre en iteration.

Deltagerforudsætninger

Det vigtigste er interessen for det agile område – der kræves ingen specifik viden om agile metoder.

Kursusform

Indenkurset udsendes en kort survey, som vil blive brugt undervejs, hvor det giver mening. Forberedelsesmaterialet giver en introduktion til AgileSHIFT guiden.

På kurset veksles mellem gennemgang af best practice eksempler, dialog og øvelser, hvor de forskellige elementer sættes i spil. Sidste dag afsluttes med en kort eksamen, som ved beståelse giver certificering i AgileSHIFT.

Efter kurset kan de konkrete udleverede værktøjer frit benyttes, og der er mulighed for opfølgning med underviseren.

Undervisere og sprog

Underviserene er akkrediterede, og der undervises på dansk med engelsk materiale. Eksamen er på engelsk.

AgileSHIFT® tilbydes af Peak Consulting Group, der er akkrediteret træningsorganisation (ATO) hos AXELOS Limited. AgileSHIFT® er et registreret varemærke tilhørende AXELOS Limited, som anvendes med tilladelse fra AXELOS Limited. Alle rettigheder forbeholdes.