Apollo 13 - an ITSM Case Experience

For it-afdelinger, der vil anvende ITIL Best Practice (afholdes kun som firmatilpasset kursus)

"Houston, we have a problem"

Sådan lød det, da ilttank nummer 2 eksploderede cirka 55 timer inde i Apollo 13-missionen. Apollo 13 var en rutinemission, som næsten udviklede sig til en katastrofe.

Deltagerne i spillet bombarderes med problemer fra den virkelige Apollo 13-rumfærd og er nødt til at løse dem, for at besætningen kan komme sikkert ned.

Mange ITIL-processerne kommer i spil, og deltagerne oplever, hvordan gode processer og godt teamwork kan være altafgørende under pres.

Formål

Apollo 13 blev opsendt i 1970 for at foretage videnskabelige eksperimenter på månens overflade. 55 timer efter starten eksploderede en ilttank, og rumfærden forvandledes til en redningsaktion, hvor Mission Control Center i Houston spillede en central rolle som bindeled mellem astronauter og teknikere. For at redningsaktionen skulle lykkes, var det nødvendigt at mennesker, processer, og værktøjer fungerede optimalt

I Apollo 13 simulationsspillet bemander spillets deltagere Mission Control Center, og de bombarderes med problemer fra den virkelige rumfærd. Problemer, som skal løses effektivt og korrekt, for at besætningen kan komme sikkert ned. Alle ITIL processerne kommer i spil, og deltagerne oplever vigtigheden af gode processer og godt teamwork under udfordrende og realistiske omstændigheder. Læs mere om simulationsspillet

Apollo 13 – an ITIL case experience™, er et instrument for at lære. Det kan bl.a. bruges til at:

 • skabe indsigt i ITIL processernes funktioner og sammenhænge
 • skabe forståelse for værdien af at have strukturerede arbejdsprocesser
 • afprøve virksomhedens egne ITIL processer i et live-miljø
 • sætte fokus på udvalgte ITIL discipliner
 • identificere de ITIL discipliner, hvor man kan opnå de største forbedringer
 • udvikle samarbejdet i IT-afdelingen
 • træne medarbejderne i deres ITIL roller

På kurset er formålet at give deltagerne et underholdende og udfordrende overblik over ITIL disciplinerne. Kurset kombinerer undervisning og spil, og man får som deltager med det samme mulighed for at afprøve ITIL teorien under meget realistiske former.

Deltagere

Kurset henvender sig til IT ledelse og medarbejdere.

Forudsætninger

Ingen.

Form

Spillet afvikles over 4 runder:

 • Build and launch - hvor raketten konfigureres, bygges og affyres
 • Earth orbit & lunar approach - hvor besætning og Mission Control Center håndterer incidents og løser problemer - og hvor ilttanken eksploderer!
 • Transearth coast - den lange rejse hjem, hvor ilt og strøm skal holde hele vejen, og hvor kursen skal justeres
 • Re-entry and splashdown - hvor CO2 forgiftning truer, og hvor hastigheden skal øges for at ramme jorden.

Firmatilpassede kurser

Workshops og kurser - skræddersyet til jeres behov!

Med et firmatilpasset kursus kan du få skræddersyet et uddannelsesforløb, så det dækker dit aktuelle behov.

Der undervises med danske instruktører. De er højt uddannede og har stor praktisk erfaring, og de kan tage afsæt i din hverdag og udfordringer.

De arbejder i mange, forskellige organisationer, og de møder mange forskellige udfordringer. De kan møde dine medarbejdere der, hvor de er.

Med skræddersyede kurser leverer vi kursets pensum på en måde, som passer til din situation.

Ring til os – vi kan tilrettelægge forløb, der passer præcis til dine behov. Atea Education: 7025 2550

Udbytte af firmatilpassede kurser

Der er både økonomi og "teambuilding effekt" i et firmatilpasset kursus. Du kan enten vælge et 100% skræddersyet forløb eller du kan tilpasse et eksisterende kursusforløb, så du får lige præcis det kursus, som du har behov for.

Her er et par eksempler på tilpasning på Firmatilpassede kurser: 

 • inkludere kursuselementer, som mangler i "standard"-kurset
 • udelade kursuselementer, som man ikke behøver
 • kombinere kursuselementer fra flere forskellige kurser
 • inddrage egne virksomhedscases i kurset
 • vælge den af instruktørerne, man ønsker
 • bruge kurset til at fremme samarbejdet i afdelingen
 • bruge kurset til personlig udvikling
 • åbne for fordybelse i ét område på bekostning af andre områder
 • få firmaspecifik feed-back fra instruktøren