Excel VBA Programmering grundlæggende (København)

Du bliver bekendt med de grundlæggende programmeringsprincipper i programmeringssproget Visual Basic for Applications samt få gennemgået mulighederne for at styre processen i et regneark ved hjælp af egne program rutiner.

Kurset er til dig, der arbejder med Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010, Excel 2007 eller Excel som en del af Office 365. 

Det får du

Før kurset

 • Mulighed for at tale med en instruktør, der kan hjælpe dig med at finde det helt rigtige kursus.

På kurset

 • Undervisning af Danmarks mest erfarne instruktørteam i hyggelige og fuldt opdaterede kursuslokaler i centrum af København.
 • Et kursus bestående af en vekslen mellem teori og praktiske øvelser. Vi ved, hvor vigtigt det er, at du får tid til at arbejde med opgaverne i praksis, og derfor har vi altid fokus på hands-on i undervisningen.
 • Et kursusmateriale, som du efterfølgende kan bruge som opslagsværk samt et opgavesæt, der understøtter kurset.
 • Fuld forplejning, som inkluderer morgenmad, friskbrygget kaffe, te, frugt, sodavand, frokost på en italiensk restaurant på Gråbrødretorv, kage, slik, og naturligvis Wi-Fi til dine devices.
 • Et kursuscertifikat med bevis på dine nye kvalifikationer.

Efter kurset

 • Adgang til vores gratis hotline, som betyder, at du op til et år efter kurset kan ringe eller skrive til os, hvis du har spørgsmål til de emner, der er blevet gennemgået på kurset.
 • Vores unikke tilfredshedsgaranti, som er din tryghed for at få fuldt udbytte af dit kursus.

Få det optimale ud af kurset

Kurset henvender sig til dig - den øvede Excel bruger, som ønsker at få et grundlæggende kendskab til mulighederne i programmeringssproget Visual Basic for Applications for herigennem at blive i stand til at opbygge programmoduler til automatisering og specialtilpasning af Excel. 

Kursusindhold

Optagelse af makroer

I dette modul vises grundlæggende indspilning af en makro. Hvad skal du være opmærksom på inden indspilningen, og hvornår kan du med fordel indspille en makro.

 • Relative/Absolut indspilning
 • Hvor gemmes makroer?

Intro til Båndet, værktøjslinjer og ikoner

I dette modul skal du lære at placere genveje til dine makroer, så de nemt kan anvendes.

 • Oprettelse af genveje til makroer

Visual Basic Editoren

I dette modul kigges på oprettelse af Subs og indstillinger for VBA editoren. Der er en del tricks som kan gøre indtastningen nem med brug af f.eks. Intelligence for de forskellige objekter.

 • Oprette producedurer
 • Visninger
 • Indstillinger
 • Brug af indtastningshjælp

Variable og Datatyper

I dette modul gennemgås vigtigheden for erklæring af dine variable samt de forskellige datatyper. Hvor kan de forskellige variable tilgås, og hvad er variabels levetid.

 • Erklæring af variable
 • Lokale variable
 • Modul variable
 • Globale variable
 • Konstanter
 • Objekt Variable
 • Konvertering af variable
 • Navnekonventioner

Simple Dialoger

I dette modul vises de mest almindelige kommunikationsformer med brugeren. Det gælder f.eks. en simpel besked til brugeren, eller når du skal tage imod et input.

 • Kommandoen MsgBox
 • Funktionen InputBox
 • Funktionen MsgBox

Kontrolstrukturer

I dette modul anvendes valgstrukturer, dvs. en sammenligning af værdier, hvorved der skal træffes et valg i den ene eller anden retning. Hvilke kodelinjer skal nu køres? Ofte vil de kodelinjer som skal afvikles være de samme igen og igen og til dette gennemgås flere løkkestrukturer. Løkkerne anvendes typisk ved gennemløb af en masse rækker, celler eller ark.

 • Valg (If-Then-Else og Select Case)
 • Løkker (Do-Loop, Do-While og For-Next)

Opdeling af kode i Sub-rutiner

I dette modul illustreres muligheden for at genanvende kode. Det kan gøres ved at placere koden i en Sub, som herved kan kaldes flere gange. For at gøre disse kald mere alsidige kan du overføre argumenter til Sub’en og disse argumenter kan anvendes til beregninger eller få Sub’en til at reagere på inputtet.

 • Kald af sub fra sub
 • Kald af sub fra sub med argumenter

Formularer

I dette modul får du mulighed for at afprøve en masse af de hyppigst anvendte kontrolelementer på en UserForm. Du får gennemgået, hvorfor du med fordel kan anvende UserForms, samt en lang række hændelser du kan hive fat i både på de enkelte elementer og på selve UserFormen.

 • Design af egne dialoger med labels, tekstbokse, kombobokse, afkrydsningsfelter osv.
 • Anvendelsesformer
 • Brug af hændelser

De vigtigste Objekter i Excel

I dette modul får du fingrene i de mest anvendte objekter som Excel tilbyder. De enkelte objekter, som du skal lære at kode op i mod, har en masse metoder og egenskaber, som er udfordringen ved at anvende objekterne.

 • Application
 • Workbook , ActiveWorkbook , ThisWorkbook
 • Worksheet, ActiveSheet
 • Range
 • Select
 • Address
 • Offset
 • Cells, Rows, Columns

Hændelser for Excel-filen

I dette modul kigges på de automatiske hændelser, der indtræder, når man f.eks. åbner eller lukker en Workbook, aktiverer et ark, klikker på eller ændrer en værdi for en celle.

 • Workbook_Open
 • Workbook_Deactivate
 • Workbook_Activate
 • Worksheet_Activate

Funktioner

I dette modul lærer du at oprette dine egne funktioner. Excel tilbyder en masse funktioner, men du kan relativt let oprette dine egne og anvende dem i arket eller i VBA-miljøet.

 • Erklæring af Function
 • Anvendelse af Function i Excel-arket

Arrays

I dette modul introduceres kort brugen af en flerdimensionel variabel også kaldet et Array. Det forklares også, hvorfor du med fordel kan anvende denne form for variabel i flere tilfælde.

 • Erklæring af Array
 • Anvendelse af Array

Simpel Fejlhåndtering

I dette modul gennemgås hvad du stiller op med kode som potentielt set kan gå ned. Du ønsker ikke, at brugeren af dine makroer ender inde i Visual Basic miljøet med en mystisk fejlmeddelelse. Det kan du nemt lære at håndtere.

 • Error objektet