Videregående dataanalyse i Excel

BESKRIVELSE OG INDHOLD

Excel er et fantastisk værktøj til at behandle og håndtere store datamængder, og til at analysere disse data. 

Dette kursus er for dig, der er fortrolig med Excel, og som gerne vil gå i dybden med de mere vidtrækkende og avancerede værktøjer. Hovedpunkterne i kurset bliver udvidet brug af opslagsfunktionerne LOPSLAG og VOPSLAG samt Pivottabeller. Desuden kommer du til at arbejde med Betinget formatering, funktionerne INDEX og SAMMENLIGN, vask af importerede data,  samt en introduktion til Makroer. 

BETINGET FORMATERING

Betinget Formatering er et overset, men fantastisk effektivt værktøj til at overskue, overvåge og analysere data. Vi gennemgår nogle af de mange muligheder der ligger i denne mulighed for dataanalyse.

KLARGØRING AF DATA I EXCEL

Når man får data ind i Excel fra forskellige kilder, er disse data ofte ikke anvendelige, fordi de er formateret forkert, er stillet forkert op eller er dubleret. Derfor bliver man nød til at få disse data klargjort – vasket – for at gøre dem brugbare til analyse i Excel. Vi gennemgår nogle af de værktøjer og måder man kan vaske data på. 

OPSLAG

Foruden arbejdet med de grundlæggende funktioner i LOPSLAG (og VOPSLAG) med at hente poster i en database, kommer du bl.a. også til at arbejde med at kombinere og sammenligne lister og lave udtræk fra en database.

Du kommer i det hele taget til at prøve mange af de muligheder der ligger i brugen af LOPSLAG og VOPSLAG.

FUNKTIONER

Selvom opslagsfunktionerne er brugbare, er de nogle gange utilstrækkelige. De situationer kan nogle gange løses med brug af funktionerne INDEX og SAMMENLIGN. Du kommer igennem nogle praktiske øvelser til at stifte bekendtskab med disse funktioner. 

PIVOTTABELLER

Vi ser på hvordan man opbygger, vedligeholder og bruger Pivottabeller til at lave opsummeringer, analyserer og dynamisk belyser data fra forskellige vinkler. Du kommer til at arbejde med forskellige typer af pivottabeller, og du kommer til at løse opgaver, så du bliver fortrolig med brugen af dem.

PIVOTDIAGRAMMER

Du lærer at opsætte pivotdiagrammer, så du grafisk kan præsentere dine data. Sammen med Udsnitsværktøjet kan man på den måde få et interaktivt dashboard, der elegant og overskueligt præsentere data fra en pivottabel grafisk.

MAKROER

Hvis du ofte udfører den samme opgave i Excel, kan du automatisere opgaven med en makro. En makro er en serie kommandoer og funktioner, der gemmes i en Excel-mappe , og som kan afspilles, når du har brug for at udføre opgaven. Du får en introduktion til makroer, og prøver selv at indspille en makro.