SQL Server kursus Integration Services (SSIS) grundlæggende

Kursusmål

Microsoft SQL Integrations Services 2012/2014 er et af de mest centrale produkter i Microsofts række af business intelligence produkter. Microsoft SQL Server Integration Services er en platform til bearbejdelse af data fra simple kopieringer til avancerede opgaver som konsolidering og rensning af data.

SQL Server Integrations Services er et værktøj, der er beregnet til håndtering af den ofte meget omfattende ETL proces, der er nødvendig, når data skal kopieres fra virksomhedens kildesystemer til Data Warehouses og Data Marts.

Kurset fokuserer blandt andet på kopiering af data til dimensions - og fact tabeller; men har også fokus på fejlhåndtering, deployment og sikkerhed.

Efter kurset vil deltageren være i stand til at håndtere følgende opgaver:

 • Oprette en SQL Server Integration Services solution
 • Oprette Control Flows
 • Oprette Data Flows
 • Implementere Event Handlers
 • Planlægge og håndtere Deployment
 • Automatisere eksekvering via Jobs
 • Sikkerhed og adgang til pakker

Deltagere

Kurset henvender sig til dig, der skal i gang med at arbejde med Microsoft SQL Server Integration Services og ønsker at få kendskab til en række af de grundlæggende funktioner.

Kurset er et teknisk kursus og det forventes, at deltageren som minimum har deltaget på vores "Business Intelligence Grundlæggende" og "SQL Grundlæggende" kursus eller har tilegnet sig en grundlæggende viden om Business Intelligence, dimensional data modellering og SQL ad anden vej.

Desuden er kendskab til f.eks. VB scripting en fordel.

Kurset er baseret på Microsoft SQL Server Integrations Services 2012/2014.

Kursusmateriale

Kurset er baseret på en vekslen mellem teori og praktiske øvelser. Du vil få udleveret et kursusmateriale bestående af en bog og et opgavekompendium, der understøtter kurset. Dette kan anvendes som opslagsværk efter kurset.

Opgavekompendiet er udviklet specielt til dette kursus.

Læs mere

Kursusindhold

Modul 1 - Introduktion til Microsoft SQL Server Integration Services

Målet med dette modul er at give dig et overblik over, og kendskab til, en række af de begreber, der er relevante i forhold til Microsoft SQL Server Integrations Services og ETL processen.

 • ETL Processen
 • SSIS Arkitektur
 • Værktøjer til Administration og Konfiguration
 • Import/Eksport guide

Modul 2 – SQL Server Integrations Services projekter og pakker

Målet med dette modul er at introducere SQL Server Data Tools (SSDT) og SQL Server Integrations Services projekter og pakker.

 • SQL Server Data Tools
 • SQL Server Integration Server projekter
 • SQL Server Integration Server pakker

Modul 3 – Introduktion til Control Flow

Målet med dette modul er at introducere Control Flows, som er den overordnede styring af eksekveringen af SQL Server Integration Services pakker. I modulet introduceres variabler, parametre og expressions.

 • Connection Managers
 • Variabler
 • Parametre
 • Expressions
 • Precedence Constraints
 • Containers
 • Introduktion til Expressions
 • Precedence Constraints
 • Execute SQL Task

Modul 4 - Control Flow Tasks

Målet med dette modul er at introducere en række af de mest almindeligt anvendte Control Flow Tasks

 • Script Task
 • Send Mail Task
 • File System Task
 • For Loop Containers

Modul 5 – Introduktion til Data Flow

Målet med dette modul er at gøre introducere Data Flows. I modulet gennemgås en række forskellige datakilder, datadestinationer og almindeligt anvendte simple transformations tasks.

 • Data Flow Transformations typer
 • Data Flow sources
 • Data Flow destinations
 • Simple Data Transformations
 • Data Viewers

Modul 6 – Avancerede Data Flows

Målet med dette modul er at præsentere mere avancerede Data Flow Tasks. Modulet vil bl.a. fokusere på opgaver, der typisk er relateret til data warehouse løsninger som fx indsættelse og opdatering af data i fact tabeller

 • Lookup
 • Union All
 • Merge Join
 • Fuzzy Lookup

Modul 7 – Incremental Data Loads

Målet med dette modul er at præsentere løsninger og muligheder i forhold til incremental data loads (delta loads).

 • Data Warehouse Load Cyklus
 • Change Data Capture (CDC)
 • Slowly Changing Dimensions
 • MERGE statement

Modul 8 - Debugging, Logging og Fejlhåndtering

Målet med dette modul er at gøre deltageren i stand til at implementere forskellige teknikker til Logging og Fejlhåndtering. Efter dette modul vil deltageren have en god forståelse for mulighederne omkring implementering af Logging og Fejlhåndtering i SQL Server Integrations Services pakker.

 • Debugging
 • Fejlhåndtering
 • Event Handlers
 • Custom Logging

Modul 9 – Checkpoints og Transaktioner

Målet med dette modul er at introducere mulighederne for at gruppere tasks og opdateringer.

 • Checkpoints
 • Transaktioner

Modul 10 – Deployment

Målet med dette modul er at introducere deltageren for de muligheder og overvejelser, der er vigtige i forbindelse med deployment af projekter.

 • Package Deployment Model
 • Project Deployment Model
 • Opgradering fra tidligere versioner
 • SSIS Catalog
 • Parametre og Expressions
 • Environments
 • Integration Services Dashboard

Modul 11 - Administration og Sikkerhed

Målet med dette modul er at introducere deltageren til opsætning af sikkerhed i forhold til adgang til projekter og foldere. Desuden gennemgås almindeligt forekommende administrative opgaver som fx automatisering.

 • Konfiguration og Logging i SSIS Catalog
 • SQL Server Integration Services Sikkerhed
 • Automatisering
 • Proxy Accounts
 • Backup og Restore
Luk kursusmateriale