SQL Server kursus Reporting Services (SSRS) grundlæggende

Det lærer du

Dette kursus fokuserer på udvikling af rapporter med SQL Server Reporting Services 2016. SQL Server Reporting Services 2016 er et værktøj, som henvender sig til dig, der skal være i stand til at udvikle rapporter og efterfølgende gemme og administrere disse på en rapport server.

SQL Server Reporting Services 2016 er en del af Microsoft's "Business Intelligence Suite" og har gennemgået en betragtelig videreudvikling de seneste år, og SQL Server Reporting Services 2016 bringer absolut værktøjet til det næste niveau i forhold til udvikling af professionelle rapporter.

Kursets mål er at gøre dig i stand til at udvikle både simple og avancerede rapporter i klassisk forstand, men også udvikle mobile rapporter og KPI’er.

Efter kurset vil du være i stand til at håndtere følgende opgaver: 

 • Konfiguration af SQL Server Reporting Services 2016
 • Oprette datakilder
 • Oprette data sæt
 • Oprette rapporter med tabeller, krydstabuleringer, lister g avancerede grupperinger
 • Oprette rapporter med grafer og andre grafiske elementer
 • Oprette rapporter med interaktivitet
 • Publicere rapporter til web portal
 • Oprette mobile rapporter
 • Oprette KPI’er
 • Oprette subscriptions
 • Konfigurere sikkerhed

Det får du

Før kurset

 • Mulighed for at tale med en instruktør, der kan hjælpe dig med at finde det helt rigtige kursus.

På kurset

 • Undervisning af Danmarks mest erfarne instruktørteam i hyggelige og fuldt opdaterede kursuslokaler i centrum af København.
 • Et kursus bestående af en vekslen mellem teori og praktiske øvelser. Vi ved, hvor vigtigt det er, at du får tid til at arbejde med opgaverne i praksis, og derfor har vi altid fokus på hands-on i undervisningen.
 • Et opgavekompendie og en relevant bog, der understøtter kurset, som kan anvendes som opslagsværk efter kurset.
 • Fuld forplejning, som inkluderer morgenmad, friskbrygget kaffe, te, frugt, sodavand, frokost på en italiensk restaurant på Gråbrødretorv, kage, slik, og naturligvis Wi-Fi til dine devices.
 • Et kursuscertifikat med bevis på dine nye kvalifikationer.

Efter kurset

 • Adgang til vores gratis hotline, som betyder, at du op til et år efter kurset kan ringe eller skrive til os, hvis du har spørgsmål til de emner, der er blevet gennemgået på kurset.
 • Vores unikke tilfredshedsgaranti, som er din tryghed for at få fuldt udbytte af dit kursus.

Få det optimale ud af kurset

Kurset henvender sig til dig, der skal udvikle både klassiske og mobile rapporter baseret på forskellige datakilder i organisationen. 

Vi forudsætter, at du har godt kendskab til relationelle databaser og SQL inden deltagelse på kurset. Desuden er kendskab til eksempelvis VBA programmering eller lignende en fordel. 

Kursusindhold

Modul 1 - Introduktion til SQL Server Reporting Services

Målet med dette modul er at introducere dig til SQL Server Reporting Services 2016 og værktøjerne til udvikling og administration af rapporter.

 • Hvad er SQL Server Reporting Services
 • Installation af SQL Server Reporting Services
 • Værktøjer til administration og udvikling

Modul 2 - Design af simple rapporter

Målet med dette modul er at gøre dig i stand til at oprette simple rapporter baseret på relationel data. Du vil også blive introduceret for mulighederne for at bruge expressions, som er en meget central del i udviklingen af rapporter med SQL Server Reporting Services 2016.

 • Data kilder
 • Data sæt
 • Tablix data region
 • Gruppering af data
 • Sortering af data
 • Headers og Footers
 • Aggregater
 • Expressions og betinget formatering

Modul 3 – Interaktive Rapporter

Målet med dette modul er at gøre dig i stand til at oprette rapporter med interaktivitet. Du vil efterfølgende være i stand til at oprette rapporter med interaktivitet i form af blandt andet drill-down og drill-through actions. Desuden vil mulighederne for eksport af rapporter til andre formater blive gennemgået herunder SQL Server Reporting Service 2016’s mulighed for eksport til PowerPoint. 

 • Drill-down, Document Maps og Actions
 • Eksport af Rapporter

Modul 4 – Parametre og avancerede datasæt

Målet med dette modul er at gøre dig i stand til at udvikle rapporter med parametre og anvende mere avancerede data sæt. Du vil efterfølgende være i stand til at oprette rapporter med query – og rapport parametre, samt anvende data fra stored procedures og kombinere data fra flere data kilder.

 • Query Parametre
 • Rapport Parametre
 • Parameterværdier
 • Stored Procedures som datakilde
 • Rapporter baseret på flere data sources

Modul 5 – Grafiske Rapporter

Målet med dette modul er at introducere dig til brugen af grafiske elementer i form af blandt andet Charts, Maps, Data bars, Sparklines og Indikatorer. 

 • Grafer
 • Maps
 • Data Bars, Sparklines og indikatorer

Modul 6 – Deployment og Administration

Målet med dette modul er at gøre dig i stand til at publicere rapporter og efterfølgende administrere disse i den helt nyudviklede web portal til SQL Server Reporting Services 2016 i native mode. 

 • Deployment af rapporter
 • Vedligeholdelse af datakilder
 • Rapporter og Power BI
 • Rapporter og Power BI Desktop og Excel Workbooks

Modul 7 – Mobile rapporter

Målet med dette modul er at gøre dig i stand til at udvikle mobile rapporter med SQL Server Mobile Report Publisher og oprette KPI’er fra den nye SQL Server Reporting Services 2016 web portal. 

 • Shared Data Sets
 • Udvikling af rapporter med SQL Server Mobile Publisher
 • Rapporter og mobile enheder
 • Oprette KPI’er

Modul 8 – Subscriptions

Målet med dette modul er at gøre dig i stand til at oprette subscriptions på rapporter og gøre det muligt at levere rapporter til fx e-mail, et file share eller et SharePoint Library.

 • Standard Subscription
 • Data-driven Subscription

Modul 9 – Introduktion til Sikkerhed

Målet med dette modul er at gøre dig i stand til at administrere og konfigurere sikkerhed i forhold til rapporter og rapport server. Du vil efterfølgende være i stand til at implementere sikkerhed og tildele rettigheder til enkelte brugere eller grupper via prædefinerede eller bruger definerede roller.

 • Sikkerhed på site niveau
 • Sikkerhed i foldere og rapporter
 • Oprettelse af roller
 • Linkede rapporter
 • Rapporter og adgang til data