C++ Programmering Grundkursus

Formål med dette kursus er at give deltagere viden og færdigheder til at kunne designe og implementere C++ programmer.

Beskrivelse

C++ er baseret på de basale principper om objektorienteret programmering -- herunder information-hiding, klasser, polymorfi og nedarvning.

Vi designer/udvikler mindre moduler i C++ og lærer, hvordan disse kan sammenbygges.

Der lægges specielt vægt på korrekthed og kodesikkerhed for at sikre, at programmerne ikke misbruger hukommelsen.

Forudsætninger

Videre forløb

 • SU-204 - C++ Programmering Videregående

Tilhørende certificering

 • PS0203 - SCD - C++ Certified Developer

Tilhørende test

 • TSU-203 - C++ Programming Basics

Indhold

 • Sprogets basale syntaks og begreber
 • 'Hello World' i C++, et lille komplet C++-program
 • Data-abstraktion og information-hiding
 • Klasser (implementering, oprettelse og nedlæggelse)
 • Moduler og headerfiler
 • Constructors/destructors
 • Nedarvning
 • Overload af funktioner og operatorer
 • Friends
 • Virtuelle funktioner
 • Polyformi
 • Templates
 • Input/output-operatorer
 • Standardbiblioteket
 • Tekststrenge i C vs. stringklassen
 • Containerklasser