C# kursus grundlæggende

Kursusmål

Microsoft .NET er i dag den hurtigst voksende platform for udvikling af applikationer. Det er en komplet samling af de nødvendige faciliteter, som er afgørende for at kunne lave programmer på en effektiv måde.

Der findes nu flere hundrede programmeringssprog som understøtter .NET. Microsofts eget udviklingsværktøj Visual Studio er markedets bedste og tilbyder mulighed for at udvikle i deres egne ”native” .NET sprog Visual Basic .NET og C#.

Formålet med dette kursus er at give dig den grundlæggende viden omkring C# og .NET Framework, således at du vil kunne udvikle egne applikationer. Kurset er centreret omkring C#’s struktur og syntax, ligesom der er lagt vægt på indførsel i de vigtigste koncepter i objekt orienteret programmering (OOP).

C# er oprindeligt blevet skabt som et programmeringssprog der har sit historiske afsæt i C/C++, men som er et rent .NET sprog. Det kombinerer den høje produktivitet kendt fra Visual Basic med den rå kraft fra C. Det er simpelt, objektorienteret og typestærkt.

Efter kurset vil du have en grundlæggende forståelse for:

Opbygningen og logikken i Microsoft .NET Framework

 • At arbejde i Visual Studio.
 • Opbygning af og kontrolstrukturer i C#.
 • Typesystemet i .NET
 • Object Orienteret Programmering (OOP) herunder
 • Definitionen på klasser og objekter
 • Indkapsling
 • Metoder og funktioner
 • Anvendelse af parametre
 • Konstruktører
 • Overloading
 • Properties
 • Indexers
 • Nedarvning
 • Polymorfism
 • Fejlhåndtering

Deltagere

Kurset er rettet mod dig som udvikler, der ønsker at komme i gang med at udvikle i .NET med anvendelse af Visual Studio og C#. Du vil efter kurset have den grundlæggende forståelse for C#, som er afgørende for, at du kan begynde din erfaringsopbygning i .NET. herunder af få klassebiblioteket ind under huden.

Det forventes, at du har erfaring med programmering i C, C++, Visual Basic, Java, Delphi eller andre lignende højniveau sprog på niveau med vores ”Grundlæggende Programmering”. Det vil også være en fordel, hvis du tidligere har stiftet bekendtskab med de objekt orienterede begreber.

Kurset er baseret på Visual Studio.

Læs mere

Kursusindhold

Introduktion til Microsoft .NET Framework

 • Hvorfor .NET?
 • CTS/CLS/CLR
 • Namespace
 • .NET Framework ClassLibrary
 • Hvad er en assembly?
 • IL

Introduktion til Visual Studio

 • Project templates
 • Windows Forms
 • DLL
 • ASP.NET
 • WebServices

C# overblik

 • Program struktur
 • Main
 • Program.cs
 • Kontrol strukturer
 • Statements
 • Selection
 • Iteration/Repetition
 • Scope

Typer

 • Value types
 • Reference types
 • Value types vs. Reference types
 • Arrays
 • Collections
 • Type konvertering
 • System.convert
 • Type casting
 • Parse
 • Boxing/unboxing
 • Enumerationer

Objekt Orienteret Programmering 1

 • Abstraktion
 • Klasser / Objekter
 • Indkapsling
 • Private
 • Protected
 • Internal
 • Public

At skabe et objekt

 • Constructors

Metoder og Parametre

 • Procedure
 • Parametre
 • (out, ref, params)
 • Funktioner 
 • Overload

Properties

Indexers

Objekt Orienteret Programmering 2

 • Nedarvning
 • Polymorfism
 • Virtual/Abstract/Override
 • Særlige konstruktører
 • Static
 • Private
 • Forseglede klasser

Exceptions

 • Try...Catch…
Luk kursusmateriale