C# kursus udvidet

Kursusmål

Microsoft .NET er i dag den hurtigst voksende platform for udvikling af applikationer. Det er en komplet samling af de nødvendige faciliteter, som er afgørende for at kunne lave programmer på en effektiv måde.

Der findes nu flere hundrede programmeringssprog som understøtter .NET. Microsofts eget udviklings værktøj Visual Studio er markedets bedste og tilbyder mulighed for at udvikle i deres egne ”native” .NET sprog Visual Basic .NET og C#.

Formålet med dette kursus er at give dig en videregående viden omkring C# og .NET Framework. Kurset er centreret omkring C#’s struktur og syntax, ligesom der er lagt vægt på indførsel i avancerede koncepter omkring objekt-orienteret programmering (OOP).

C# er oprindeligt blevet skabt som et programmeringssprog der har sit historiske afsæt i C/C++, men som er et rent .NET sprog. Det kombinerer den høje produktivitet kendt fra Visual Basic med den rå kraft fra C. Det er simpelt, objektorienteret og typestærkt.

Efter kurset vil du have forståelse for:

 • System.Object
 • Interfaces
 • Delegates og Events
 • Garbage Collection
 • Destructors
 • Generic
 • Avanceret C#
 • Asyncrone metodekald
 • Fil IO
 • Serilization
 • Deploying
 • Attributter

Deltagere

Kurset er rettet mod dig som udvikler, der ønsker at komme videre i din anvendelse af Visual Studio og C#. Du vil efter kurset have dybere forståelse for C# som er afgørende for, at du kan begynde at anvende objekt orienteret programmering i udvikling.

Det forventes, at du har erfaring med programmering i C, C++, Visual Basic, Java, Delphi eller andre lignende højniveau sprog på niveau med vores ”Grundlæggende C#”. Det vil også være en fordel, hvis du tidligere har stiftet bekendtskab med de objekt orienterede begreber.

Kurset er baseret på Visual Studio.

Læs mere

Kursusindhold

Interfaces

 • Implicite implementering
 • Explicit implementering
 • Nedarvning

Delegates og Events

At nedlægge et objekt

 • Destructors
 • Garbage Collection
 • Dispose

Generic

 • Generic Collections
 • Custom Generic members
 • Custom Generic Classes

CLR

 • System.Object
 • GetType
 • ToString
 • GetHashCode
 • Equals

Avanceret C#

 • Partial Classes
 • Nullable types
 • Anonyme metoder
 • Anonyme klasser
 • Afledte typer
 • Extention methods
 • Partial methods
 • Automatic properties
 • Object initializers

Asynkrone metodekald

Fil IO og Serialization

Deploying Assemblies

 • Clickonce
 • Setup projekt

Attributes

Luk kursusmateriale