Effektiv Forandring og Forankring

Lær at sige fra, undgå stress og få det bedste ud af forandringer

Der findes masser af kurser i forandringsledelse, men næsten ingen til dem, der skal leve med forandringerne.

Hvad indebærer forandringerne for dig? Hvad er godt, og hvad er dårligt? På kurset lærer du at analysere forandringen og sætte den ind i din egen personlige og faglige kontekst. Du får redskaber til at kontrollere, hvad forandringerne skal betyde for dig og dit team, i stedet for at blive oversvømmet af konstante forandringer.

Effektiv Forandring & Forankring er et kursus, der fokuserer på at øge forandringskapaciteten hos individer og organisationer. Kurset kan tages alene eller indgå som en del af et CSM Pro-forløb.

Formål

Formålet med kurset er at:

 • øge organisationers og IT-medarbejderes forandringskompetence
 • skærpe evnen til at acceptere og håndtere forandring
 • trives i en IT-verden i konstant opbrud
 • tage medansvar både for sine kunder, sig selv og sin IT-afdeling

Kursusformen er case-baseret, og deltagerne arbejder med egne udfordringer fra det virkelige liv. Ved at reflektere over disse udfordringer - enkeltvis og i grupper - og ved at

 • blive bevidst om udfordringerne og deres årsager
 • acceptere behovet for forandring
 • opbygge de rette kompetencer

Derved udvikler deltagerne evnen til at vurdere og prioritere i forandringens udfordringer.

Deltagere

Kurset henvender sig til:

 • Medarbejdere, teamledere og chefer i Service Desks, Help Desks, Hotlines o. lign.
 • Medarbejdere i 2. line-funktioner, der deltager i problemhåndteringen som teknisk bagland for Service Desk
 • Virksomheder, som står foran eller er i gang med forandringer af IT-afdelingens support- og problemløsningsfunktioner

Udbytte

Efter afsluttet kursus vil deltageren

 • bedre kunne overvinde forandringens udfordringer – både individuelt og i gruppen
 • have forbedret evnen til konstruktiv kommunikation og samarbejde om forandringen
 • have styrket forandringsberedskab og robusthed – både personligt og kollektivt
 • have øget evne til at beslutte og udføre de mest værdiskabende handlinger til rette tid
 • kunne se årsager til modstand mod forandring og vende modstand til commitment

og ultimativt øge forandringskapaciteten i organisationen

Forudsætninger

Deltagerne skal have en generel viden om IT og IT support.

Form

Gennem oplæg, diskussioner og praktiske øvelser skabes en sammenhæng mellem teori og praksis.

Kurset er meget aktiverende, og der lægges vægt på, at deltagerne kommer hjem med konkrete værktøjer, som kan bruges i det daglige arbejde.

Undervisning samt kursusmaterialer og eksamen er på dansk.

Eksamen

Kurset kan afsluttes med en multiple choice eksamen, der består af 20 spørgsmål. Du skal have 13 rigtige for at bestå og blive certificeret.

Pris: 1.350,- (ikke inkl. i kursusprisen)

Du tilmeldes automatisk eksamen ved kursustilmelding, såfremt du ikke ønsker dette, bedes du gøre os opmærksomme på det.

Tid

Kurset er et dagkursus med undervisning fra kl. 9.00 – 17.00 begge dage. Eksamen afholdes den sidste halve time på dag 2.

Effektiv Forandring og Forankring afholdes i samarbejde med Westergaard.