Effektiv Problemløsning

Find den rigtige løsning første gang – hver gang

Lær at løse problemer systematisk og effektivt ... med høj kvalitet, hurtigt og med et lille tidsforbrug.

Efter dette kursus kan du løse selv de mest komplekse problemer. Du lærer at opsamle al relevant problemdokumentation, at finde den korrekte root cause, og at vælge den bedste og mest omkostningseffektive løsning. Du lærer desuden, hvordan problemløsning kan skabe genbrugelig viden, og hvordan man kan sætte relevante kvalitetsmål for problemløsning. Metoden bygger på den videnskabelige ”the Science Method”. Den er 100% ITIL-kompatibel, og den kan indpasses i enhver incident- og problem management proces.

Målgruppen er alle medarbejdere i Service Desks og 2. line funktioner.

Effektiv Problemløsning fokuserer på IT-afdelingens fejlhåndterings- og problemløsningsprocesser. Kurset kan tages alene eller indgå som en del af et CSM Pro-forløb. 

Formål

Kurset lærer dig at løse problemer effektivt, dvs. med høj kvalitet og et lille tidsforbrug.

Desuden opnår du praktiske færdigheder i at skabe og genbruge løsninger samt at leve op til aftalte servicemål omkring problemløsning.

Metoden kan anvendes på IT-problemer og alle andre problemer.

Deltagere

Kurset henvender sig til:

  • Medarbejdere i IT supportfunktioner som f.eks. Help Desk, Service Desk mm.
  • Medarbejdere i 2. og 3. line, der skal finde fejl og løse problemer
  • Virksomheder, som ønsker at understøtte sin Service Desk i at arbejde i overensstemmelse med best practice.

Udbytte

Efter afsluttet kursus vil deltagerne kunne:

  • modtage problemer, dvs. registrere, prioritere og kategorisere problemer korrekt
  • undersøge problemer og identificere problemers root cause
  • løse problemer, herunder identificere løsningsalternativer og vælge den bedste løsning.

Kurset kan føre til en certificering ved bestået eksamen.

Forudsætninger

Deltagerne skal have en generel viden om IT og IT support.

Form

Gennem oplæg, diskussioner og praktiske øvelser skabes en sammenhæng mellem teori og praksis.

Kurset er meget aktiverende, og der lægges vægt på, at deltagerne kommer hjem med konkrete værktøjer, som kan bruges i det daglige arbejde.

Undervisning samt kursusmaterialer og eksamen er på dansk.

Eksamen

Kurset kan afsluttes med en multiple choice eksamen, der består af 20 spørgsmål. Du skal have 13 rigtige for at bestå og blive certificeret.

Pris: 1.350,- (ikke inkl. i kursusprisen)

Du tilmeldes automatisk eksamen ved kursustilmelding, såfremt du ikke ønsker dette, bedes du gøre os opmærksomme på det.

Tid

Kurset er et dagkursus med undervisning fra kl. 9.00 – 17.00 begge dage. Eksamen afholdes den sidste halve time på dag 2.

Effektiv Problemløsning afholdes i samarbejde med Westergaard.