Change Management Foundation

Change Management - på dansk forandringsledelse - er en internationalt anerkendt akkreditering ligesom f.eks. PRINCE2® og MSP®.

Change Management kurset giver dig som projektleder ,linieleder eller forandringsagent, en række værktøjer til at forberede en organisation på ændringer, og sikre en effektiv og smidig forankring af nye initiativer i form af processer, vaner, systemer, m.v.

Du bliver introduceret et struktureret tilgang der har det formål, at hjælpe dig med at lede en forandring som et individ, som en del af et team eller organisation, eller som leder

Mål

Kurset er designet til at give deltagerne viden og fortrolighed med værktøjerne indenfor forandringsledelse indenfor fire hovedområder:

 • Individuel forandringsledelse
 • Forandringsledelse i teams
 • Organisatorisk forandringsledelse
 • Leadership og ledelse af transformationer

Udbytte

Denne 3-dages uddannelse giver dig grundlæggende forståelse for forandring ledelse, hvor du vil få kendskab til grundlæggende redskaber indenfor forandringsledelse, herunder:

 • Udvikle team dynamikker
 • Vurdere en organisations forandringskapacitet
 • Lede organisatoriske forandringer

Deltagerprofil 

Projektledere, linieledere, forandringsagenter og personer involveret i at lede, håndtere eller støtte forandringsinitiativet. Personer der arbejder i en organisation hvor et større forandringsinitiativ enten er under planlægning eller er påbegyndt.

Change Management Foundation eksamen

1 times eksamen uden bøger. 60 multiple-choice spørgsmål, hvor der kræves 50% rigtige for at består.

Deltagerforudsætninger

Det anbefales, at du allerede har nogen erfaring eller har været involveret i forandringsaktiviteter.

Undervisningsform

Undervisningen veksler imellem gennemgang af teori, dialog og øvelser, hvor de lærte værktøjer sættes i spil.

Kursusforberedelse

Der kan forventes 20 timers kursusforberedelse.

Undervisere og sprog

Vore undervisere bruger en stor del af deres tid på at rådgive eller assistere i forbindelse med projekt, program og porteføljestyring. De har en bred erfaring koblet med dyb faglig og teoretisk ballast. Undervisere og materiale er akkrediteret af APM Group.  

Kurset afholdes på dansk med engelsk materiale og engelsk eksamen, i samarbejde med Peak Consulting Group. 

Læs mere

Indhold 

Introduktion til forandringsledelse:

 • At bygge et forandringsledelses road map
 • Definition af organisatorisk forandring
 • Koblingen imellem individ, team, organisation og ledelse af forandringer

Fokus på individet og forandring:

 • Hvordan individer lærer
 • Fire tilgange til individuel forandring
 • Personlighed og forandring – introduktion til MBTI
 • Modstand imod forandringer
 • Hvordan ledere og forandringsagenter hjælper hinanden, herunder introduktion til GROW coaching modellen

Team dynamikker for at opnå succesfuld forandring:

 • Hvorfor har vi brug for teams
 • Typer af teams
 • Effektive teams
 • Forandringer i teams
 • Leadership i teams
 • Hvordan individer påvirker team dynamikker

Vurdere den organisatorisk forandringskapacitet:

 • Morgan’s fire mateforer for forandring
 • Tre modeller til håndtering af organisatorisk forandring
 • Forandringsdynamikker

At lede forandringer:

 • Koblingen imellem leadership og organisationsteori
 • Leadership typer
 • Leadership roller i forbindelse med forandringsprocessen
 • Brug af SIMSCoM 5-trins proces: Stakeholder identification, Mapping, Strategy, Communication, og Management
 • Etablering af et effektivt AIDA rammeværk for interessenter: Attention, Interest, Desire, and Action
 • Hvordan du opnår positive resultater fra potentielle konflikter
Luk kursusmateriale