Er dit datacenter compliant med EU's kommende lovgivning?

Omkostningstyring og Miljøansvarlighed går hånd-I-hånd!

Har du 100 % styr på energiomkostninger, kommende lovkrav til miljøansvarlig datacenterdrift og din organisations “grønne profil”?

Ved udgangen af 2018 var det estimeret, at datacentre havde stået for ca. 3 % af det samlede energiforbrug I EU. Dette tal forventes at stige til 20 % med udgangen af 2025.

Set I lyset af denne udvikling og de miljø- og omkostningsmæssige konsekvenser har man fra EU’s side valgt at udgive en “Best Practice Guidelines for the EU Code of Conduct on Data Centre Energy Efficiency”.

EU’s udgivelse er tiltænkt, at danne grundlag for en kommende lovgivning og vil af denne årsag udgøre et helt logisk og naturligt udgangspunkt for organisationer I forhold til at kontrollere omkostninger til energiforbrug I datacentre.  For de som efterlever anbefalinger/regler som defineret I EU’s Code of Conduct, vil der være mulighed for optagelse på EU’s Datacenter Compliance Liste.

Foruden overblik over compliancekrav jfr. EU’s lovgivning, giver dette kursus et overblik- og en forståelse for potentielle økonomiske konsekvenser ved manglende målrettet indsats, I en branche hvor omkostningen til energiforbrug/miljøpåvirkningen forventes at stige med 550 % I løbet af de kommende 6 år.

På det mere humanitære plan er det kursets mål, at udvikle deltagernes forståelse for trends I samfundet samt at øge forståelsen “folkedomstolens” reaktioner på manglende struktureret- og dokumenteret indsats til beskyttelse af miljøet – med fokus på IT området.

Ud over dette vil vi berøre de CSR-mæssige gevinster din virksomheds compliancearbejde vil kaste af sig – disse vil kunne bidrage med positivt input i forhold til din virksomheds grønne profil.

Vi kommer ind på følgende

 • Facts og Fun-Facts til beskrivelse af energiforbrug I Europæiske Datacentre.
 • Hvordan påvirker “folkedomstolen” vores professionelle virke og det der efterspørges på markedet – også ift. at tiltrække nye medarbejdere.
 • Baggrunden for EU’s udarbejdelse af “Best Practice Guidelines for the EU Code of Conduct on Data Centre Energy Efficiency”
 • Gennemgang af “Best Practice Guidelines for the EU Code of Conduct on Data Centre Energy Efficiency” 
 • Hvilke redskaber og ’tools’ findes på markedet til understøttelse af et struktureret arbejde omkring det at kontrollere og dokumentere energiforbruget samt energieffektiviteten Datacentret / serverrummet.
 • Oplæg til en videre proces til opnåelse af kontrol over det stigende energiforbrug.

Hvem bør deltage

Du kan med fordel have en god forståelse for din organisations aktiviteter og processer omkring indkøb, implementering af hardware og software til benyttelse i datacentret. Det bør være blandt dine interesser og ansvarsområder at sikre omkostningseffektiv og miljømæssig optimal drift.

Målgruppe: IT-Chefer, Datacentre Drifts-ledere/chefer, CFO, CEO, CSR-ansvarlige og Indkøbsansvarlige som også har interesse for EU compliance og CSR.

Du opnår:

 • Indblik I kommende regelsæt fra EU – Datacenter compliance
 • Forståelse for tidens trend, som I fremtiden vil føre til strengere krav og regler
 • Indblik I de statiske signaler om hvor Datacentre og Energiforbrug er på vej hen
 • Indblik I de processer som kan sikre effektiv og miljømæssig optimal drift
 • Indblik I de ydelser Ateas visioner omkring det at være en ansvarlig IT-leverandør
 • Forstå for nødvendigheden af dokumentation af omkostningsbesparelser og miljøoptimeringer
 • Oplæg/forslag til “next step” I din virksomheds arbejde smed en struktureret indsats I datacentret

Varighed

Seminaret har en varighed af minimum 4 timer afhængig af publikum og spørgelyst. Og kan afholdes som enten morgenmøde eller gå hjem møde.

Kontakt os hvis du ønsker at vi skal komme ud og holde seminaret hos Jer. Ellers udbydes seminaret også som åbne hold, som afholdes hos Atea. 

 

Instruktører

 • Christian Marott - Atea
 • Thomas Mardahl - E Optimo