Kursus i  Projektledelse

Kursus i Projektledelse

Et praksisorienteret kursus, som giver dig en konkret værktøjskasse til såvel styring, som ledelse af dine projekter.

Næste kursus

VARIGHED

2 dage

Pris:

7.000,- DKK ekskl. moms

Project management  foundation (held in English)

Project management foundation (held in English)

This 2-day course is designed for project managers or soon-to be project managers. You will also benefit from the training if you participate in projects.

Næste kursus

VARIGHED

2 dage

Pris:

7.000,- DKK ekskl. moms

Effektivt projektarbejde

Effektivt projektarbejde

En praksisorienteret og intens kursusdag, som giver dig indsigt i, hvad det kræver at arbejde i projekter.

Næste kursus

VARIGHED

1 dag

Pris:

4.500,- DKK ekskl. moms

Kommunikation i projekter

Kommunikation i projekter

Kurset er for dig, som ønsker konkrete værktøjer til at blive en dygtigere kommunikator og øget forståelse for de kommunikative præmisser, der gør sig gældende i projektarbejde.

Næste kursus

VARIGHED

2 dage

Pris:

5.200,- DKK ekskl. moms

Leading SAFe 4.6

Leading SAFe 4.6

Lær om SAFe® og bliv klædt på til at arbejde agilt og effektivt i større programmer. Forstå hvordan de tre niveauer i SAFe – Team, Program og Portfolio – spiller sammen og understøtter hinanden.

Næste kursus

VARIGHED

2 dage

Pris:

10.200,- DKK ekskl. moms

Projektledelse for forskere

Projektledelse for forskere

Kurset fokuserer på de grundlæggende projektledelsesværktøjer, og du vil som deltager straks efter kursus være i stand til at anvende disse værktøjer i dine egne forskningsprojekter eller projektlignende opgaver.

Næste kursus

VARIGHED

3 dage

Pris:

9.500,- DKK ekskl. moms

Projektlederens formelsamling

Projektlederens formelsamling

På dette kursus vil du få et godt overblik over de gængse projektværktøjer til at gennemføre projekter med. Du vil blive præsenteret for værktøjer, der kan bruges til analyser og strukturering samt til at hjælpe med den ledelsesmæssige rolle.

Næste kursus

VARIGHED

1 dag

Pris:

3.000,- DKK ekskl. moms

AgileSHIFT

AgileSHIFT

Forstå agile måder at arbejde på og få et mere agilt mindset

Pris:

6.700,- DKK ekskl. moms

Projektdeltagerens værktøjskasse

Projektdeltagerens værktøjskasse

På dette 2-dages kursus får du forståelse for og indsigt i projektarbejdsformen, så du bliver et værdsat medlem i projektteamet.

Næste kursus

VARIGHED

2 dage

Pris:

5.900,- DKK ekskl. moms

Projektøkonomi

Projektøkonomi

Når man arbejder med projekter er det vigtigt at have hele pakke med - her er kurset der hjæper med at forstå Business Casen og projektøkonomien.

Næste kursus

VARIGHED

1 dag

Pris:

3.000,- DKK ekskl. moms

Projektledelse

Projektledelse

Ved at deltage på dette kurset bliver du klædt på som projektleder. Der er fokus på de grundlæggende projektledelsesværktøjer og kompetencer, som er afgørende og vigtige uanset projekttype.

Næste kursus

VARIGHED

3 dage

Pris:

9.500,- DKK ekskl. moms

Den fællesstatslige it-projektmodel

Den fællesstatslige it-projektmodel

Du vil med dette kursus udvikle en grundig forståelse af Best Practice for statslig it-projektledelse; opbygge et solidt vidensfundament, du kan udnytte til at gennemføre effektive it-projekter i staten; erfaringsudveksle og netværksopbygge med kolleger.

Næste kursus

VARIGHED

2 dage

Pris:

6.995,- DKK ekskl. moms

Mennesket i projektlederen

Mennesket i projektlederen

Lær at forstå dig selv bedre, så du kan begå dig mere kompetent, når du har mennesker at gøre. På den måde opnår du følgeskab såvel kollegialt som overfor interessenterne.

Næste kursus

VARIGHED

2 dage

Pris:

10.400,- DKK ekskl. moms

Fra specialist til projektleder

Fra specialist til projektleder

Kurset lærer dig præcist, hvad du skal udvikle for at blive en stærk projektleder. Du får afdækket netop dine kompetenceudviklingsbehov for at varetage projektlederrollen godt.

Næste kursus

VARIGHED

2 dage

Pris:

10.400,- DKK ekskl. moms