Kursus i Projektledelse

Et praksisorienteret kursus, som giver dig en konkret værktøjskasse til såvel styring, som ledelse af dine projekter.

Næste kursus

VARIGHED

2 dage

Pris:

7.000,- DKK ekskl. moms

Project management foundation (held in English)

This 2-day course is designed for project managers or soon-to be project managers. You will also benefit from the training if you participate in projects.

Pris:

7.000,- DKK ekskl. moms

Effektivt projektarbejde

En praksisorienteret og intens kursusdag, som giver dig indsigt i, hvad det kræver at arbejde i projekter.

Næste kursus

VARIGHED

1 dag

Pris:

4.500,- DKK ekskl. moms

Kommunikation i projekter

Kurset er for dig, som ønsker konkrete værktøjer til at blive en dygtigere kommunikator og øget forståelse for de kommunikative præmisser, der gør sig gældende i projektarbejde.

Næste kursus

VARIGHED

2 dage

Pris:

5.200,- DKK ekskl. moms

Styr din styregruppe

Kurset i at styre styregruppen giver nuværende og potentielle projektledere en grundlæggende forståelse af, hvad der skal til for etablere et godt samarbejde mellem styregruppen og projektlederen

Næste kursus

VARIGHED

1 dag

Pris:

3.500,- DKK ekskl. moms

Tag ansvar for din rolle i styregruppen

Kurset i effektive styregrupper giver nuværende og potentielle styregruppemedlemmer en grundlæggende forståelse af, hvad der skal til for at påtage sig det overordnede ansvar for projektets succes.

Næste kursus

VARIGHED

1 dag

Pris:

3.500,- DKK ekskl. moms

Half Double Foundation

Få hurtigere og større gevinst i dine projekter
Half Double Foundation er et intensivt kursus, der har til formål at give dig grundlæggende viden om Half Double som metode til at lede projekter eller leverancer samt forberede dig til at bestå din Half Double Foundation-eksamen.

Næste kursus

VARIGHED

2 dage

Pris:

9.900,- DKK ekskl. moms

Half Double Practitioner

Få mere viden om hurtigere og større gevinst i dine projekter
Half Double Practitioner er et intensivt kursus, der har til formål at give dig udvidet viden om Half Double samt forberede dig til at bestå din Half Double Practitioner-eksamen.

Næste kursus

VARIGHED

2 dage

Pris:

12.500,- DKK ekskl. moms

Projektledelse for forskere

Kurset fokuserer på de grundlæggende projektledelsesværktøjer, og du vil som deltager straks efter kursus være i stand til at anvende disse værktøjer i dine egne forskningsprojekter eller projektlignende opgaver.

Næste kursus

VARIGHED

3 dage

Pris:

9.500,- DKK ekskl. moms

Projektlederens formelsamling

På dette kursus vil du få et godt overblik over de gængse projektværktøjer til at gennemføre projekter med. Du vil blive præsenteret for værktøjer, der kan bruges til analyser og strukturering samt til at hjælpe med den ledelsesmæssige rolle.

Næste kursus

VARIGHED

1 dag

Pris:

3.000,- DKK ekskl. moms

Projektdeltagerens værktøjskasse

På dette 2-dages kursus får du forståelse for og indsigt i projektarbejdsformen, så du bliver et værdsat medlem i projektteamet.

Næste kursus

VARIGHED

2 dage

Pris:

5.900,- DKK ekskl. moms

Projektøkonomi

Når man arbejder med projekter er det vigtigt at have hele pakke med - her er kurset der hjæper med at forstå Business Casen og projektøkonomien.

Pris:

3.000,- DKK ekskl. moms

Projektledelse

Ved at deltage på dette kurset bliver du klædt på som projektleder. Der er fokus på de grundlæggende projektledelsesværktøjer og kompetencer, som er afgørende og vigtige uanset projekttype.

Pris:

9.500,- DKK ekskl. moms

Statens it-projektmodel

Du vil med dette kursus udvikle en grundig forståelse af Best Practice for statslig it-projektledelse.

Næste kursus

VARIGHED

2 dage

Pris:

6.995,- DKK ekskl. moms

Stærk gennemslagskraft som projektleder

Lær at forstå dig selv bedre, så du indgår konstruktivt og kompetent i samarbejdsrelationer, hvor du skal trække på din personlige autoritet for at få følgeskab fra kolleger og interessenter.

Næste kursus

VARIGHED

2 dage

Pris:

10.400,- DKK ekskl. moms

Springet fra kollega til projektleder

Kurset lærer dig præcist, hvad du skal udvikle for at blive en stærk projektleder. Du får afdækket netop dine kompetenceudviklingsbehov for at varetage projektlederrollen godt.

Næste kursus

VARIGHED

2 dage

Pris:

10.400,- DKK ekskl. moms