Half Double Foundation

Få hurtigere og større gevinst i dine projekter
Half Double Foundation er et intensivt kursus, der har til formål at give dig grundlæggende viden om Half Double som metode til at lede projekter eller leverancer samt forberede dig til at bestå din Half Double Foundation-eksamen.

Kursusmål

 •  Opnå indsigt i og forståelse for Half Double-metodologien
 •  Få en forståelse af ledelsestilgangen gennem brug af Half  Doubles kerneelementer
 •  Bestå Foundation eksamen
 •  Opbygge et solidt vidensfundament, du senere kan udnytte til at bestå Practitioner eksamen.

Kursusudbytte 

Ved at deltage på Half Double Foundation-kurset opnår du et indgående kendskab til Half Double-metodologien. Du får også viden om de tre kerneelementer, ni værktøjer og lokal tilpasning, hvilket er centralt for at køre projekter eller leverancer efter denne metodologi. Ved beståelse af eksamen opnår du en Half Double Foundation-certificering.

Deltagerprofil

Kurset er for dig, der ønsker kendskab til Half Double-metodologien, og enten som individ eller organisation ønsker en accelereret tilgang til at gennemføre projekter/leverancer. Det ved hjælp af en ledelsestilgang, som blander værktøjer og principper fra den agile og klassiske projektverden. Du er involveret i projekter eller leverancer som f.eks. projektleder, forandringsleder, implementeringskonsulent, tovholder eller projektmedarbejder.

Deltagerforudsætninger

Kurset har fokus på en meget aktiv og synlig ledelsesrolle, hvor det vil være en fordel, hvis du har kendskab til projektarbejde og brugen af værktøjer/metoder inden for klassisk eller agil projektledelse.

Kursusforberedelse

Ca. 3 uger inden kursusstart vil du modtage Half Double-bogen samt et selvstudiehæfte. Selvstudiehæftet består af en introduktion til Half Double, opgaver samt en læsevejledning til, hvordan du bedst forbereder dig til kurset. Vi anbefaler, at du afsætter ca. 20 timer til din forberedelse.

Undervisningsform

Kurset afholdes som et 2-dages intensivt kursus uden overnatning fra kl. 9.00-17.00. Du skal være opmærksom på, at der vil være aftenarbejde på kurset.

Som deltager forventes det, at du bidrager aktivt under kurset, der veksler mellem individuelle refleksioner, gruppeøvelser og gennemgang af teori. Teorien gennemgås ligeledes i relation til praktiske eksempler. Derudover vil du få mulighed for at øve dig på prøveeksamener.

Kursusindhold

 • Om Half Double
 •  Introduktion til Half Double
 •  De tre kerneelementer

Kerneelement: Effekt

 •  Effektkort og effektmåling
 •  Effektbaseret løsningsdesign
 •  Pulstjek

Kerneelement: Fremdrift

 •  Co-location
 •  Visuel planlægning
 •  Takt og rytme i nøglehændelser

Kerneelement: Lederskab

 •  Aktivt ejerskab
 •  Samarbejdsorienteret lederskab
 •  Reflekterende og agil tankegang

Half Double-metodologiens øvrige værktøjer og tilgang 

 •  Lokal tilpasning
 •  Refleksionskortet

Half Double Foundation-eksamensforberedelse

 •  Visuel opsummering af metodologien
 •  Gennemgang af typiske eksamensspørgsmål relateret til nøgleområder i Half Double

Eksamen

 • Kurset afsluttes med en Foundation certificering hos Half Double Institute. 

Underviser og sprog

Vores undervisere bruger en stor del af deres tid på at rådgive eller assistere i forbindelse med projekt-, program- og porteføljestyring. De har en bred erfaring koblet med dyb faglig og teoretisk ballast. 

Kurset afholdes på dansk, og alle materialer er på dansk. 

Prisen indeholder

 •  Half Double-bog
 •  Half Double-forberedelseshæfte
 •  Fyldestgørende kursusmateriale, der kan bruges som opslagsværk efter kurset
 •  Half Double Foundation-certificering