Kursus i Projektledelse

Projekter kræver ledelse! - bliv bedre til at styre og lede de projekter du er en del af.

Et praksisorienteret kursus, som giver dig en konkret værktøjskasse til såvel styring, som ledelse af dine projekter.

Formål & målgruppe

Kurset er for dig, som arbejder, eller skal arbejde som projektleder eller som projektdeltager.  Du får overblik over projektprocessen og en praktisk introduktion til den grundlæggende værktøjskasse, som kan effektivisere dit projektarbejde.

Du bliver klædt på til at styre og lede dine projekter. Du får konkrete værktøjer, metoder, checklister og skabeloner, som du kan implementere direkte i din hverdag, når du kommer hjem. 

Du får indsigt i gruppeopstart og egen motivationsprofil, så du bliver mere bevidst om hvordan du kan motivere dit team og komme godt fra start i projektet.

Du vil med deltagelsen på et mindre kursushold, få gode muligheder for erfaringsudveksling med andre som arbejder i projekter.

Undervisningsform

Undervisningen er en blanding af kortere teoretiske oplæg krydret med gode eksempler fra virkelighedens verden. Du kommer til at arbejde konkret med de vigtigste værktøjer indenfor projektledelse. Arbejdet med værktøjer og metoder foregår på et mindre kursushold og der vil derfor være mere tid til at få arbejdet med værktøjerne og udveksle erfaringer med dine medkursister.

Der er lagt op til dialog mellem underviser og deltagere, så teori og værktøjer kan møde og udfordre virkeligheden! Af samme grund kører vi med små kursushold.

Forud for forløbet bliver du kontaktet personligt, så vi sammen kan sikre, at du får det optimale udbytte af forløbet.

Dit udbytte

 • Træning i den proces, der er forudsætningen for kompetent projektledelse
 • Erfaring med konkrete projekt-styringsværktøjer, som kan implementeres direkte i din hverdag, når du kommer hjem
 • Indsigt i projektlederrollen, din egen motivationsprofil, projektorganisering og samarbejdet med styregruppen
 • Erfaringsudveksling med andre, som arbejder i projekter.
 • Bogen ”Projektkoordination”, kursusbevis, og elektronisk kursusmappe og praktiske projektskabeloner.

Indhold

 • Projektdefinition og business case
 • Projektarbejdsformen, projektmodeller og projektdokumentation
 • Målsætning i projektet
  • hvad skal projektet levere og hvordan sikrer vi successen og gevinstrealiseringen?
 • Projektanalyse: SWOT, Kompleksitetsanalyse, interessentanalyse, risikoanalyse og kommunikation i projektet
 • Metoder til planlægning og styring af fremdriften i projektet
 • Projektorganisationens roller og ansvar, herunder særligt fokus på projektlederens rolle og ansvar, samt samspillet med styregruppen
 • Refleksion og dialog omkring dilemmaer i projekterne  - et er teori et andet praksis!

Om underviseren

Du møder Kirsten Nielsen som har over 30 års erfaring med projekter; dels som projektleder i det private og det offentlige, dels som konsulent og  underviser i nogle af Danmarks førende konsulenthuse. 

Kirsten er certificeret projektleder, konsulent og indehaver af KnowledgeDesign siden 2006. Underviser og censor på flere Erhvervsakademier i faget ‘Projektledelse’.

Forfatter til bogen ”Projektkoordination”  og ‘Kapitel 4 -Projektstyring i praksis, Administrations-uddannelsen ‘Teori & Praksis’, begge Forlaget´94. ‘Projektkoordination er også udkommet på engelsk på samme forlag.

This course is also held in English

Project management foundation