Effektivt projektarbejde

Projekter kræver kompetente aktører! - Få indsigt i projektarbejdsformen

En praksisorienteret og intens kursusdag, som giver dig indsigt i, hvad det kræver at arbejde i projekter.

Formål & målgruppe

Kurset er for dig, som har brug for et overblik over, hvad det vil sige at arbejde i  projekter:

 • Du er måske leder af en mindre virksomhed  eller HR chef og overvejer, om jeres opgaver kan løses mere effektivt ved hjælp af projektarbejdsformen?
 • Du er projektdeltager eller kommende projektleder  og har brug for en introduktion til ‘faget’?
 • Du vil bare gerne vide noget om projektarbejde, fordi det berører din hverdag?

Formålet med dagen er at give dig en effektiv introduktion til projektarbejdsformen, værktøjskassen og den organisationsform, som anvendes i professionelt projektarbejde.

Undervisningsform

Undervisningen er en blanding af kortere teoretiske oplæg krydret med gode eksempler fra virkelighedens verden. 

Du kommer til at afprøve nogen af de præsenterede værktøjer i praksis. Arbejdet med værktøjer og metoder foregår på et mindre undervisnings-hold og giver dig god mulighed for erfaringsudveksling.

Der er lagt op til dialog mellem underviser og deltagere, så teori og værktøjer kan møde og udfordre virkeligheden!

Forud for kurset bliver du kontaktet personligt, så vi sammen kan sikre, at du får det optimale udbytte af forløbet.

Dit udbytte af dagen er:

 • Kendskab til projektarbejdsformen og inspiration til din egen rolle i projektarbejdet
 • Introduktion til de metoder og værktøjer, som anvendes i det professionelle projektarbejde
 • Erfaringsudveksling med andre, som arbejder i projekter
 • Praktiske skabeloner til dit projektarbejde
 • Bogen ”Projektkoordination”, kursusbevis, og elektronisk kursusmappe, som mailes til dig forud for kurset.

Indhold

 • Introduktion til projektarbejdsformen
  • Projektdefinition, projektmodeller og projektdokumentation
 • Målsætning i projektet
  • hvad skal projektet levere og hvordan sikrer vi successen og gevinstrealiseringen?
 • Interessentanalyse , risikoanalyse og kommunikation
 • Overordnet tidsplanlægning
 • Projektorganisationens roller og ansvar; hvordan fordeles ansvaret i projektet?

Underviser

Du møder Kirsten Nielsen som har ca. 30 års erfaring med projekter; dels som projektleder i det private og det offentlige dels som konsulent og  underviser i nogle af Danmarks førende konsulenthuse. 

Kirsten er certificeret projektleder, konsulent og indehaver af KnowledgeDesign siden 2006.  Forfatter til undervisningsbogen ”Projektkoordination” 

This course can be held in English on request.