Mennesket i projektlederen

Lær at forstå dig selv bedre, så du kan begå dig mere kompetent, når du har mennesker at gøre. På den måde opnår du følgeskab såvel kollegialt som overfor interessenterne.

Opnå selvindsigt og viden om egen og andres motivation, så du forstår, hvad der skaber engagement og energi til handlinger.

Du har ansvar for mere end dig selv, når du er projektleder og dybt afhængig af at samarbejde og optræde kompetent  for at lykkes med projektet. Det gælder både kollegialt som med interessenter og i forhold til din chef/ledelse.

På dette kursus lærer du dig selv bedre at kende og får metoder til at beherske selvkontrol under pres, så du opnår mere gennemslagskraft. Du bliver bevidst om din og andres motivation, som er en væsentlig drivkraft for at tage ejerskab og lyst til at handle.

Endelig arbejdes der målrettet med den personlige rolleforvaltning som projektleder, så du ved, hvordan man målrettet kommunikerer med forskellige mennesker.

Kursusudbytte

 • Indsigt i din særlige personlige rolle som projektleder
 • Viden om, hvordan du begår dig på forskellige niveauer i en organisation
 • Selvindsigt og metoder til bedre selvkontrol under pres
 • Konkrete færdigheder i at kommunikere, håndtere konflikter og give konstruktiv feedback
 • Kompetent situationstilpasset adfærd, så din gennemslagskraft vokser
 • Indsigt i din og andres motivation, og hvordan du arbejder med dette
 • Operationelle værktøjer, som direkte kan anvendes efter kurset

Kursusindhold

 • Projektlederrollen og rollecockpittet – en model for, hvordan du skal begå dig
 • Viden om dig selv, og hvordan du opnår bedre gennemslagskraft
 • Motivationstest og målrettet redskab til at motivere andre
 • Metoder til bedre selvkontrol under pres
 • Indblik i, hvordan du overvinder egne blokeringer for at træde i karakter
 • Arbejde med dilemmaer og cases fra din og de øvrige deltageres hverdage

Deltagerprofil

Kurset henvender sig til projektledere, der ønsker større selvindsigt samt styrkelse af deres personlige kommunikation og gennemslagskraft. Kurset er både for nye og mere erfarne projektledere fra offentlige og private virksomheder.

Undervisningsform

Dette 2-dags kursus tager udgangspunkt i deltagernes egne hverdage og erfaringer. Der veksles mellem teoretiske indlæg, gruppeøvelser, debat og personlig feedback.Der bliver inddraget konkrete problemstillinger og dilemmaer, som deltagerne kan diskutere. Kurset forudsætter aktiv deltagelse. Der vil ikke være rollespil.

Kurset afholdes i samarbejde med Peak Consulting