Projektøkonomi

Der er mange forhold der bidrager til usikkerheden i projektgennemførelsen. Det er derfor nødvendigt for projektlederen dels at forstå Business Casen og dels at forstå projektets økonomi, så der træffes gode beslutninger og foretages hensigtsmæssige økonomiske dispositioner der fremmer projektet. Væsentlige udfordringer i projektøkonomien er håndtering af usikkerhed og de økonomiske risici.

Kursusformål   

 • Forstå Business Casens formål, opbygning og elementer
 • Opnå indsigt i de grundlæggende økonomiske aspekter
 • Håndtere væsentlige økonomiske forhold, herunder ændringshåndtering
 • Udarbejde og kontrollere budgetter
 • Foretage risikovurderinger og cost/-benefit-analyser.

Deltagerprofil

Styregruppemedlemmer, afdelingsledere, projektledere, projektkoordinatorer, projektmedarbejdere, økonomimedarbejdere og andre som har brug for forståelse for Business Casen samt kendskab til værktøjer indenfor projektstyring og projektøkonomi.

Kursusindhold 

 • Forstå Business Casen og værdien af at udarbejde den
 • Forstå hvordan penge fungerer, cash flow
 • Udarbejdelse af projektbudgetter
 • Praktisk anvendbar estimeringsmetoder
 • Risiko-vurderinger
 • Cost/benefit ved projekter
 • Rapportering af projekters økonomi som beslutningsgrundlag
 • Introduktion til Benefits Realisation Management

Kurset er praktisk orienteret og du får skabeloner og værktøjer med hjem som du direkte kan anvende i din hverdag.

På kurset vil Benefits Realisation Management (BRM) blive berørt kort. Metoden understøtter en ændret opfattelse af projektstyring, hvor de forretningsmæssige fordele er i fokus. Metoden fokuserer på at styre og vurdere alle projektforløbets elementer og processer ud fra de opstillede forretningsmæssige målsætninger og succesfaktorer.

På kurset har vi også fokus på projektinitieringsfasen, der er altafgørende for en succesfuld styring af selve projektforløbet.    

Deltagerforudsætninger 

Det er en forudsætning at du har kendskab til projektarbejde.  

Undervisningsform 

Kurset afholdes som et 1-dages intensivt kursus.

Som deltager forventes det, at du bidrager aktivt under kurset, der veksler mellem øvelser og gennemgang af teori. Teorien gennemgås ligeledes i relation til praktiske eksempler.