Projektledelse for forskere

Kurset fokuserer på de grundlæggende projektledelsesværktøjer, og du vil som deltager straks efter kursus være i stand til at anvende disse værktøjer i dine egne forskningsprojekter eller projektlignende opgaver.

Udbytte

Du vil efter kurset være mere bevidst om de forskellige roller de involverede parter har i et projekt, samt vælge en hensigtsmæssig form for kommunikation med de involverede parter.

Kurset har også fokus på projektværktøjernes betydning i forbindelse med fundraising til projektet, hvorfor kurset afsluttes med et indlæg, der omhandler fundraising.

Deltagerprofil

Kurset henvender sig til professorer, lektorer, adjunkter, postdocs og Phd’er, der ønsker i endnu højere grad at få succes med sit forskningsprojekt.

Projektledelse for forskere, er relevant for forskere i “enmandsprojekter” og for forskere, der er ansvarlige for større forskningsprojekter og indgår i forskningsgrupper.

Derudover er TAP-personale, der understøtter forskere i forskningsprojekter også en del af målgruppen. Der opfordres til, at både forskere og TAP-personale, der understøtte forskningsprojekterne, deltager på samme kursus for derigennem at få en fælles forståelse for, og tilgang til, projektledelse.

Undervisningsform 

Kurset afholdes som et 3-dages intensivt kursus uden overnatning. Kurset varighed er kl. 9.00-17.00.

Som deltager forventes det, at du bidrager aktivt under kurset, der veksler mellem øvelser og gennemgang af teori. Teorien gennemgås ligeledes i relation til praktiske eksempler.

Kursusindhold

 • Introduktion til projekter
 • Projektarbejdsformen – drivere til projektets succes
 • Målformulering og projektbeskrivelse
 • Interessenthåndtering
 • To perspektiver på projektledelse. Det rationelle versus irrationelle perspektiv
 • Milepælsplanlægning – planlægningsplakaten
 • Aktivitetsplanlægning og estimering
 • Risikohåndtering
 • Projektorganisering
 • Kommunikation i projektet
 • Projektlederens roller
 • Projektværktøjer i forhold til fundraising

Kurset afholdes i samarbejde med Peak Consulting.