Projektlederens formelsamling

Kom hurtigt i gang med værktøjer og metoder

Vil du have overblik over de gængse værktøjer og metoder til at gennemføre projekter med?

På dette kursus vil du få et godt overblik over de gængse projektværktøjer til at gennemføre projekter med. Det vil give dig et overskud, så du ikke skal bruge tid og energi på at finde skabeloner og tjeklister, da du har dem lige ved hånden i bogen. Du kan derfor hurtigt komme i gang med brugen af dem i din hverdag.

Du vil blive præsenteret for værktøjer, der kan bruges til analyser og strukturering samt til at hjælpe med den ledelsesmæssige rolle.

Kurset tager afsæt i bogen ”Projektlederens Formelsamling” og har til formål at give dig de mest benyttede værktøjer indenfor projektledelse.Hvert værktøj er beskrevet med skabeloner, skemaer og tjeklister til dit daglige arbejde. Bogen er designet, så du kan lave dine personlige notater i den og dermed gøre bogen til din personlige arbejdsbog.

Dette betyder, at du ikkeskal opfinde ”den dybe tallerken”, når du skal bruge værktøjet på ny. Vægten i bogen er lagt på det praktiske, så den understøtter din dagligdag.

Som en del af kurset vil udvalgte værktøjer blive gennemgået både med hensyn anvendelsen af værktøjet og den tilhørende tjekliste. Endvidere vil bogens metoder og værktøjer blive samlet i et fælles overblik kaldet”Projektlederens Roadmap”– du kan bruge roadmapet fremadrettet i din tilgang til at løse projekter.

Desuden vil der blive fokuseret på, hvordan du som projektleder kan træne dig selv i brugen af værktøjerne og dermed øge dine kompetencer via selvrefleksion.

Kurset giver nuværende og kommende projektledere en grundlæggendeforståelse af, hvilke værktøjer og metoder man kan benytte sig af i sin styring og ledelse af projekter.

Kursusmål

Kurset er designet til at give viden og inspiration omkring de mest brugte værktøjer og modeller indenfor projektledelse. Herunder:

  • Projektmodeller og faser
  • Projektets processer
  • Mennesker og ledelse

Kursusudbytte

Kurset giver dig en grundlæggende forståelse og indsigt i de værktøjer og metoder, der kan benyttes til at lede og styre et projekt, f.eks. risikoanalyse, interessentanlyse, kommunikationsplan, projektets møder, forhandlingsteknik og projektlederens opgaver.

Kursusindhold

  • Introduktion og baggrund
  • Projektlederens opgaver
  • Projektets processer
  • Overblik over værktøjer, metoder og tjeklister
  • Detaljeret gennemgang af udvalgte værktøjer og metoder
  • Præsentation af metode til selvreflektion
  • Typiske og specielle anvendelser

Kursusform

På dagen veksles mellem gennemgang af teori, metode, dialog og erfaringsudveksling. Inden kurset udsendes en kort survey, som vil blive brugtundervejs, hvor det giver mening.

Deltagerprofil

Nuværende og kommende projektledere, delprojektledere og teamledere, der ønsker at tilegne sig et hurtigt overblik overprojektmetoder, værktøjer og ledelsesmæssige tiltag i arbejdet med projekter.

Deltagerforudsætninger

Det anbefales, at du allerede har nogen erfaring med eller harværet involveret i projekter enten som projektleder eller deltager.

Kursusform og materialer

Kurset afholdes som et 1-dags intensivt kursus kl. 9.00-16.30. Som deltager forventes det, at du bidrager aktivt under kurset.

På kurset får du kursusmaterialer, grundbogen ”Projektlederens Formelsamling” samt kursusbevis.

Kurset afholdes i samarbejde med Peak Consulting.