Styr din styregruppe

Styregruppen er altafgørende for projektets (og din) succes. De vil gerne skabe fantastiske resultater, så hurtigt og billigt som muligt. Det kan gøre livet svært for dig som projektleder.

Kurset i at styre styregruppen giver nuværende og potentielle projektledere en grundlæggende forståelse af, hvad der skal til for etablere et godt samarbejde mellem styregruppen og projektlederen, således at styregruppen kan påtage sig det overordnede ansvar for projektets succes og projektlederen den daglige styring. Med udgangspunkt i PRINCE2 som best practice metode fokuseres der på, hvordan rollefordelingen kan se ud.

Kursusmål

Kurset er designet til at give deltagerne viden og fortrolighed med hvordan styregruppen og projektlederen kan aftale spilleregler for et godt og effektivt samarbejde i projektorganisationen, herunder hvordan der:

 • Uddelegeres
 • Tildeles ressourcer
 • Træffes beslutninger
 • Overvåges fremdrift
 • Eskaleres
 • Varetages forskellige roller
 • Sikres et godt samarbejde

Kursusudbytte

Dette 1-dags kursus giver dig grundlæggende forståelse for samarbejdet med styregruppen, herunder de udfordringer og faldgruber der kan forhindre at projekter leverer de ønskede gevinster inden for de aftalte rammer.

Deltagerprofil

Nuværende og potentielle projektledere, samt andre relevante roller i projektorganisationen. Det anbefales at du allerede har nogen erfaring eller har været involveret i projekter med styregrupper

Kursusindhold

 • Introduktion til samarbejdet med styregruppen
 • Fokus på styregruppens rolle og ansvar
 • Fokus på projektets styringsredskaber
 • Led ledelsen

Kursusform

På dagen veksles imellem gennemgang af teori og metode, dialog og øvelser, hvor de forskellige elementer sættes i spil. Inden kurset udsendes en kort survey som vil blive brugt undervejs, hvor det giver mening.