Statens it-projektmodel

For at skabe optimalt overblik er kurset bygget op omkring faserne i Statens it-projektmodel og de obligatoriske ledelsesprodukter, som skal anvendes når et projekt over 10 millioner kroner skal risikovurderes i Statens IT-råd.

Der arbejdes bl.a. med følgende områder:

 • Rammer for gennemførelsen af statslige it-projekter
 • Praktisk brug af modellen
 • Fasemodel og muligheder for agil udvikling
 • Produktbaseret planlægning og estimering herunder håndtering af usikkerhed
 • Risikohåndtering og –styring
 • Organisering og roller herunder styregruppehåndtering
 • Business case og gevinstrealisering
 • Organisatorisk implementering og forandringsledelse

Arbejdsformen veksler mellem erfaringsbaseret gennemgang af modellens centrale elementer, gruppearbejde med udgangspunkt i case-materiale samt plenum-drøftelser. Der er udviklet case-materiale til kurset med udgangspunkt i et fiktivt statsligt it-projekt som skal forberede til risikovurdering i Statens IT-råd.

Endelig vil du som deltager bl.a. skulle reflektere over i hvilket omfang og hvordan lever nuværende eller tidligere projekter op til de 5 principper for statslige it-projekter, som Statens IT-råd arbejder med i deres risikovurdering:

 1. Staten skal være ambitiøs i forhold til digitalisering af den offentlige sektor, men skal kun gå forrest i anvendelsen af umodne tekniske løsninger, såfremt der er særlige perspektiver ved at foretage en sådan satsning.
 2. Allerede indkøbte eller udviklede løsninger skal genbruges i videst muligt omfang.
 3. Kun projekter med klart beskrevne omkostninger, gevinster og effekter bør gennemføres.
 4. Projekter skal opdeles og afgrænses ved at minimere omfang og kompleksitet med fokus på de forretningsmæssige mål.
 5. Projekterne skal gennemføres med fælles metoder og kvalificerede ressourcer, således at der i alle projekter er et passende modenhedsniveau.

Formål:

Du vil med dette kursus udvikle en grundig forståelse af Best Practice for statslig it-projektledelse; opbygge et solidt vidensfundament, du kan udnytte til at gennemføre effektive it-projekter i staten; erfaringsudveksle og netværksopbygge med kolleger.

Du har efter endt kursus kendskab til og forståelse for it-projektmodellen, og kan styre projekter efter retningslinjerne for gennemførelse af it-projekter i staten samt blive i stand til at forberede et projekt til risikovurdering i Statens IT-råd.

Du ved, hvornår og hvordan den skal bruges, og du kan bruge den på et it-projekt i din egen organisation i overensstemmelse med hensigten; i henhold til budgetvejledningen og øvrige vejledninger til modellen.

Beskrivelse:

Vi tilbyder en stærk kombination af selvstudie og 2 dages undervisning med en fagligt yderst kompetent underviser med stor erfaring og indblik i anvendelse af Statens it-projektmodel.

Målgruppe:

Kurset henvender sig til dig, der har behov for kendskab til Statens it-projekt-model. Du kan eksempelvis have rollen som projektleder, styregruppe-medlem eller hyppigt fungere som projektdeltager.

Forudsætning:

Der kræves ingen særlige forudsætninger for at deltage i kurset.

Metode:

ACTION LEARNING – kurser er designet med udgangspunkt i, at læringen skal være umiddelbart anvendelig på deltagernes egne projekter. Derfor anvendes case projekter og situationer fra den “virkelige” verden i udstrakt grad.

Forberedelse:

4 korte selvstudieguides til Digitaliseringsstyrelsens vejledninger samt Finansministeriets Budgetvejledning, ialt ca. 5 timer.

Evaluering:

Online evaluering efter kurset.

Kurset afholdes i samarbejde med Peak Consulting