Statens it-projektmodel

Kurset er et intensivt kursus, der har til formål at give dig grundlæggende viden om Statens it-projektmodel ift. at kunne anvende den som projektleder/-deltager i offentlige it-projekter.

Statens it-projektmodel baserer sig på PRINCE2, og kurset er derfor tæt koblet til PRINCE2 Foundation-forløbet og kan ses som en overbygning hertil. 

Kursusmål

 • Opnå indsigt i og forståelse for Statens it-projektmodel
 • Udvikle en grundig forståelse af Best Practice for Statslig IT-projektledelse gennem brug af Statens it-projektmodel og PRINCE2 metoden
 • Opbygge et solidt vidensfundament, du senere kan udnytte til at gennemføre effektive it-projekter i Staten
 • Erfaringsudveksle og netværksopbygge ift. andre projektledere fra staten  

Kursusudbytte

Ved at deltage i kursuset i den statslige It-projektmodel opnår du et indgående kendskab til metoden. Du får også viden om grundlæggende modeller, værktøjer og processer, der er centrale for at køre It-projekter i Staten, herunder de omfattende krav til udarbejdelse af businesscases.

Kurset vil sætte dig i stand til at anvende den obligatoriske fase-model og værktøjer i Statens it-projektmodel samt give forståelse for processerne ift. Statens IT-projektråd.  

Deltagerprofil

Kurset er for dig, der ønsker kendskab til Statens it-projektmodel, enten som individ eller organisation, samt ønsker en kontrolleret tilgang til projektledelse og projekthåndtering. Du er involveret i projekter som f.eks. projektmedarbejder eller projektleder.  

Deltagerforudsætninger

Kurset har fokus på procesorienteret projektledelse, og det forventes at du har kendskab til projektarbejde.  

Undervisningsform

Kurset afholdes som et 2-dages intensivt kursus uden overnatning. Kurset varighed er begge kursusdage kl. 9.00-17.00. Du skal være opmærksom på at der vil være aftenarbejde på kurset.  

Som deltager forventes det, at du bidrager aktivt under kurset, der veksler mellem øvelser og gennemgang af teori. Teorien gennemgås ligeledes i relation til praktiske eksempler.

Kursusforberedelse

Ca. 1 uge inden kursusstart vil du på mail modtage velkomstbrev med kursusmateriale.

Vi anbefaler, at du læser dette inden kurset, hvilket tager ca. 5 timer.  

Undervisere

Vores undervisere bruger en stor del af deres tid på at rådgive eller assistere i forbindelse med projekt, program og porteføljestyring i det offentlige.

De har en bred erfaring koblet med dyb faglig og teoretisk ballast.  

Kurset afholdes med dansk materiale.  

Prisen indeholder

 • Materiale vedr. Statens it-projektmodel
 • Forberedelseshæfte
 • Fyldestgørende kursusmateriale, der kan bruges som opslagsværk efter kurset
 • Frokost, the og kaffe under kurset

Komplementerende kurser

 • PRINCE2 Practitioner
 • PRINCE2 for ledelsen
 • MSP® (Managing Successful Programmes) Foundation
 • Business case
 • Få overblik som projektleder
 • Styrk dine projekter
 • Skab et vinderteam
 • Træd frem som projektleder   
Læs mere

Kursusindhold

Introduktion til Statens it-projektmodel:

 • Grundprincipperne, projekttyper

Projektets livscyklus:

 • Fasemodellen, hovedfaser, ledelsesfaser, obligatoriske produkter og processer

Projektets organisering:

 • Roller og ansvar i projektorganisationen

Idefase:

 • Etablering af projektoplæg:

Analysefase:

 • Etablering af projektinitieringsdokument, produktbaseret planlægning, businesscase og gevinstrealiseringsplan, interessentanalyse og kommunikationsplanlægning, Risikovurdering og behandling i Statens IT-projektråd

Anskaffelsesfase:

 • Kravspecificering, udbudsstrategi og –planlægning, kvalitetsplanlægning

Gennemførselsfasen:

 • Styring af arbejdspakker, risikostyring, ændringsstyring, styring af faseovergange, håndtering af afvigelser, gevinstrealiseringsplanlægning, projektafslutning, statusrapportering

Realiseringsfase:

 • Gevinstrealisering og –afrapportering  
Luk kursusmateriale