Fra specialist til projektleder

Fra faglig specialist og medarbejder til kompetent projektleder

Kurset lærer dig præcist, hvad du skal udvikle for at blive en stærk projektleder. Du får afdækket netop dine kompetenceudviklingsbehov for at varetage projektlederrollen godt.

Det at være faglig specialist og overgå til projektleder kræver udvikling af en helt ny medarbejderrolle. Her får du metoder til at håndtere overgangen, så der er tydelighed for andre i forhold til dit mandat, loyalitet, opgave og rolle som projektleder, samt at det er ok at være novice, indtil projektlederfaget er lært og omsat kompetent.

 • Få indsigt i, hvad det kræver at være en kompetent projektleder, og hvad projektledelse er som særlig faglighed
 • Viden om i hvilken grad du er faglig opgaveløser og kollega, og hvornår har du et projektlederansvar
 • Kompetenceoversigt over, hvad der forventes af en projektleder
 • Afdækning af egne styrker og udviklingsområder – så du ved, hvad du skal arbejde med
 • Redskaber til din motivation – hvad taler for og imod at varetage projektlederrollen
 • Bevidsthed om, hvornår du er i henholdsvis det faglige maskinrum og projektlederrummet
 • Projektledelsesmetoder, så du sikrer følgeskab fra andre såvel kolleger som interessenter
 • Konflikthåndtering og metoder til at kommunikere effektivt
 • Input til at lede bedre – spil din chef godt

Kursusindhold

Afklaring af, hvad det kræver at udmønte god projektledelse, så du når målene, sikrer resultater og får andre med dig

Udbytte

 • Indsigt i, hvordan du optræder som projektleder og forvalter din rolle loyalt
 • Indblik i, hvordan du som projektleder indgår i helheden i egen organisation
 • Klarhed af, hvordan du rykker dig fra nuværende faglig ekspert til ny projektleder
 • Ledelse af andre, når du ikke har det fulde personaleansvar
 • Forståelse for, hvordan mennesker er forskellige og psykologien i at tackle modstand
 • Gennemslagskraft og din måde at opnå effektiv indflydelse
 • Konflikthåndtering og feedback metoder som redskaber
 • Situationsorienteret ledelse som effektiv metode til selvforvaltning, delegering og udvikling af andre
 • Få input til at løse dine egne problemer og dilemmaer du står i

Deltagerprofil

Kurset henvender sig til dig, som lige er overgået til en projektlederrolle eller overvejer at blive projektleder – måske fordi du ønsker mere indflydelse og ansvar uden nødvendigvis at ønskefuldt personaleansvar.

Undervisningsform

Dette 2-dages kursus tager udgangspunkt i deltagernes egne hverdage og erfaringer. Der veksles mellem teoretiske indlæg, gruppeøvelser, debat og personlig feedback. Der bliver inddraget konkrete problemstillinger og dilemmaer, som deltagerne kan diskutere. Kurset forudsætter aktiv deltagelse. Der vil ikke være rollespil.

Kurset afholdes i samarbejde med Peak Consulting