Springet fra kollega til projektleder

Fra faglig ekspert og medarbejder til kompetent projektleder

Få indsigt i, hvad det kræver at være en kompetent projektleder og projektledelse som en særlig faglighed

Kurset lærer dig præcis, hvad du skal udvikle for at blive en stærk projektleder. Du får afdækket netop dine kompetenceudviklingsbehov for at varetage projektlederrollen godt. Det at være faglig ekspert og overgå til projektleder kræver udvikling af en helt ny rolle. Her får du metoder til at håndtere overgangen, så der er tydelighed for andre ift. dit mandat, din loyalitet, opgave og rolle som projektleder. Og at det er ok at være novice, indtil projektlederfaget er lært og omsat kompetent.

Deltagerprofil

Kurset henvender sig til dig som lige er overgået til en projektlederrolle eller overvejer at blive projektleder –måske fordi du ønsker mere indflydelse og ansvar uden nødvendigvis at ønskefuldt personaleansvar.

Udbytte

 • Indsigt i hvordan man optræder som projektleder og forvalter sin rolle loyalt
 • Viden om, i hvilken grad du er faglig opgaveløser og kollega, og hvornår du har et projektlederansvar
 • Kompetenceoversigt over hvad der forventes af en projektleder
 • Afdækning af egne styrker og udviklingsområder, så du ved, hvad du skal arbejde med
 • Redskaber til din motivation – hvad taler for og imod at varetage projektlederrollen
 • Bevidsthed om hvornår du er i henholdsvis det faglige maskinrum og projektlederrummet
 • Projektledelsesmetoder så du sikrer følgeskab fra andre såvel kolleger som interessenter
 • Konflikthåndtering og metoder til at kommunikere effektivt
 • Input til at lede bedre opad – spil din chef god

Indhold

 • Indblik i hvordan man som projektleder indgår i helheden i din organisation
 • Afklaring af hvad kræver det at udmønte god projektledelse, så du når målene, sikrer resultater og får andre med dig
 • Klarhed på at rykke dig fra din nuværende rolle som faglig ekspert til ny rolle som projektleder
 • Ledelse af andre når du ikke har det fulde personaleansvar
 • Forståelse for hvordan mennesker er forskellige og psykologien i at tackle modstand
 • Gennemslagskraft og din måde at opnå effektiv indflydelse
 • Konflikthåndtering og feedback metoder som redskaber
 • Situationsorienteret ledelse som effektiv metode til selvforvaltning, delegering og udvikling af andre
 • Få input til at løse dine egneproblemer og dilemmaer du står i

Form

Kurset tager udgangspunkt i deltagernes egen hverdag og erfaringer. Der veksles mellem teoretiske indlæg, individuel og fælles refleksion, øvelser og personlig handleplan. Kurset forudsætter aktiv deltagelse. Der vil ikke være rollespil.

Kurset afholdes i samarbejde med Peak Consulting.