Dronepilot uddannelsen - Kategori 1B og 2

Skal du være certificeret dronepilot?

Kategori 1B og 2 (droner mellem 1.5 og 25 kg)

Atea Education tilbyder også lukket hold samt tillægskurser som natflyvning og foto- og videokurser. Kontakt os for at høre nærmere.

Folketinget vedtog i slutningen af maj 2016 en ændring til luftfartloven der indebærer at man fremover skal gennemgå en formel dronepilot uddannelse på, en af Trafikstyrelsen, godkendt flyveskole hvis man vil flyve droner i professionel sammenhæng.

Med den nye lov forenkles reglerne for denne type flyvning, således at en professionel bruger fremover ikke længere skal søge dispensation. I stedet skal brugeren opfylde en række standardiserede krav, og kan brugeren det, opnår vedkommende ret til professionel droneflyvning i bymæssige områder.

Samtidig indfører den ny lov en række krav om, at professionelle droneførere, der fører en drone uden for bymæssige områder, har kendskab til de grundlæggende regler for flyvning med droner.

Med dronepilot uddannelsen får du mulighed for at flyve hvor fritidsbrugere ikke må. Du får blandt andet mulighed for at flyve i bymæssige områder, i nærheden af større menneskemængder, tættere på lufthavne, større veje og jernbaner og i særligt støjfølsomme naturområder. 

Kun brugere med et dronebevis udstedt af Trafik- og Byggestyrelsen får tilladelse til dette.

Denne uddannelse giver mulighed for udstedelse af dronebevis til 

 • Kategori 1B (vægtklasse 1,5 – 7 kg) 
 • Kategori 2 (vægtklasse 7 – 25 kg)

Kategorien afgøres ud fra hvilket udstyr kursisten efterfølgende skal benytte.

Forudsætninger for kursist:

 • Minimum 18 år.
 • Normalt rødt/grønt farvesyn.
 • Normalt helbred. 
 • Have mobilitet til at kunne betjene jordstation/fjernbetjening.
 • For drone kategori 1B og 2 skal kursisten have minimum flyveerfaring på 3 timer og 15 landinger på dronetype (multirotor eller fastvinget).
 • Fortrinsvis have egen drone.

Dronepilot uddannelsen vil give dig den viden, som er et krav for at kunne opnå det lovbefalede dronebevis for professionelle piloter og består af følgende elementer:

Teori:

Kursister til et kategori 1B eller 2 bevis har tre dages teorikursus og en dag til flyvning og praktisk prøve.

Teorien er omfattende, og emnerne er bestemt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Der undervises i følgende:

 • Privatlivets fred
 • Luftrum
 • Airmanship & Sikkerhed
 • Human Factors (Menneskelig ydeevne & begrænsninger)
 • Love og Bestemmelser
 • Kortlære / Navigation
 • Drone teknik Kommunikation
 • Operationsprocedurer
 • Flyvesikkerhed

Teorien afvikles over 3 dage, og afsluttes med en eksamen i ovennævnte emner. For at bestå eksamen kræves der minimum 80% korrekt besvarelse. Skulle det uheldige ske, at der ikke bestås, sikre vi at der tilbydes yderligere undervisning samt mulighed for ny eksamen inden kursets afslutning.

Når teoriprøven er bestået, skal teorien anvendes i praksis i forbindelse med droneflyvningen.

Dronepilot uddannelsen udbydes i samarbejde med Integra Aviation Academy. De anvendte instruktører og prøvekontrollanter er alle erfarne dronepiloter, både med multirotorer, helikoptere og fastvingede droner, og har alle en professionel baggrund indenfor erhvervsmæssig luftfart. Integra Aviation Academy er af Trafik- og byggestyrelsen godkendt flyveskole.