O365 Video - E-learning

Atea Education samarbejder med ”Office til Alle ApS” som laver små korte videokurser som E-learning 
Kurserne er opbygget med korte videoer – varighed typisk 2 minutter, og er sammensat så du kan følge det som et kursus, men også bruge det til opslagsværk når ”du lige vil have svar på noget”¨

Pakke indeholder:

Pakken består af videoer der sætter den enkelte medarbejder i stand til at anvende de forskellige funktionaliteter  i f.eks. Teams, Skype og OneDrive . 
Pakken indeholder E-learning, spot ON webinar, samt udarbejdelse af op til 5 kundetilrettede videoer f.eks. Skift password, installere printer, signatur i Outlook m.m  Samt 2 timers webinars som kan deles op efter ønske f.eks.  4 x ½ time.

Pakken købes for 1 år af gangen, og der aftales antal af bruger.

E-learning til Office 365  indeholder følgende kurser:

 • Word
 • Excel
 • Outlook
 • PowerPoint
 • OneNote
 • Teams
 • Planner
 • OneDrive
 • Forms
 • Windows 10

I forbindelse med implementeringen afholdes Drop Ind kurser (Fysisk/Online) for at introducere superbrugere til kurserne, så de kan bære det videre ud i organisationen.
I forbindelse med implementeringen udarbejdes også 5 kundespecifikke videoer efter nærmere aftale.

Indholdet af videoer defineres i samarbejde med kunden.

Om Portalen

O365: indhold svarer til udvidede kurser, men er opbygget i små lektioner, der hver handler om 1 ting, så man dels kan bruge det som kursus, dels kan bruge det til opslag.  

IT og superbrugere opfordres til at komme med spørgsmål som de ønsker film til (og det gør brugerne i øvrigt også).  Der er en kolonne hvor en kunde kan sætte x for at fravælge lektioner. 

Udover at lektioner kan fravælges, kan der lægges kundetilpassede videoer op i kurset, så der kun er videoer tilgængelig indenfor de områder som brugerne har rettigheder til.  

Hver måned kan der afholdes Spot ON webinar om udvalgte emner, varighed ca.15 min  det kunne fx være:.

 • Kom i gang med OneDrive
 • Samtidig redigering af filer
 • Versionshistorik
 • Effektiv med Outlook

Priser:

 • Portal kr. 75.000, - pr. år 
 • Pris pr. video kr. 6.250, - (video vedr. O365 og af en varighed på max. 2 min) – udover de 5 kundetilpasset videoer. 
 • Endvidere er det inkluderet i prisen at der afholdes en gennemgang med IT + superbrugere, hvor vi præsenterer vores forslag til indhold. Herefter sammensættes det endelige indhold og de nødvendige film udarbejdes.   

Aftale :

 • Aftalens varighed: 12 mdr. aftalen kan opsiges med 1 mdr. varsel inden udløbs perioden, og kunden kontaktes vedr. gentegning.  
 • Alle priser er excl. Moms. og kørsel efter statens takster 

 

Eksempler på video

Introduktion til hele Pakken Klik her

Inviter fra Outlook: klik her

Inviter fra Teams: klik her