VBA til Excel

Formålet med kurset er at give kursisten en indsigt i hvad VBA er, og hvordan man kan arbejde med det.

Derudover arbejdes der specifikt med Excel objekter og sammenkædning af VBA og Excel.

Deltagerforudsætninger

Kursisten skal have et grundigt kendskab til de avancerede funktioner i Excel, dvs. et indgående kendskab til programmet, evt. som er tilsvarende kurset Excel Videregående.

Deltagere

Kurset er for dig der arbejde med Excel (alle versioner)

Læs mere

Flg. emner vil blive gennemgået på kurset:

 • Visual Basic Editor, projektvinduet og egenskabsvinduet
 • Option Compare, base, explicit og private module
 • Procedure og funktioner
 • Variabler, typer, værdier, funktioner
 • Modtagelse af funktioner
 • Konstanter
 • Kontrolstrukturer
 • For - Next, Do - Loop, While -When løkker
 • If - Then, For Each - Next løkker
 • Basic-objektmodellen
 • Objekt hierarki
 • Referencer, Syntaks
 • Makroer
 • Lokale Variable i Excel
 • Kontrolelementer med Active X
Luk kursusmateriale