Customer Drive

Et simulationsspil for medarbejdere i servicefunktioner (afholdes kun som firmatilpasset kursus)

I dette simulationsspil dykker deltagerne ned i nye omgivelser, hvor de i realistiske situationer kan afprøve og udvikle deres evne til at håndtere de forskellige kundetyper, som de møder i hverdagen i deres egen servicefunktion.

Customer Drive er et biludlejningsfirma, og når deltagerne træder ind i denne verden, kan de slippe hverdagen og starte på lige fod. 

Formål

Customer Drive er bygget op omkring servicepræference-modellen.

Medarbejderne møder kunder, som repræsenterer de tre servicepræferencer, og de lærer at håndtere dem:

De tre servicepræferencer:

 • Den relationelle servicepræference, som ønsker at blive mødt med forståelse, indlevelse og nærvær, og hvor den personlige kontakt er vigtig.
 • Den handlingsorienterede servicepræference, som forventer høj tilgængelighed og effektiv sagsbehandling, og hvor der tages tydeligt ansvar for opgaven.
 • Den faktuelle servicepræference, hvor viden, fakta og høj kompetence er nøglerne til succes, og hvor velargumenterede svar er et krav

Deltagere

Customer Drive er for alle medarbejdere i kontaktcentre, IT Service Desks, borgerservicefunktioner, field service m.m.

Form

Deltagerne introduceres til de tre servicepræferencer, hvorefter spillet kan starte, og henvendelserne strømmer ind ad flere kanaler, som telefon, mail og personlig henvendelse.

I kunderollen vil deltagerne ”iføre sig” en servicepræference og henvende sig til servicefunktionen, hvor de følger case-instruktionerne. I rollen som servicemedarbejder håndterer deltagerne henvendelserne med afsæt i sin egen servicepræference, og med fokus på at matche kundens servicepræference bedst muligt. Jo bedre man lykkes med det, jo bedre bliver kundens service-oplevelse.

Efter hver runde giver de, der agerer kunder, feedback til medarbejderne i servicerollen, hvorefter game leader giver sin feedback, og som runderne skrider frem, højnes serviceniveauet.

Deltagerne udfordres løbende af game leader, som for hver runde i spillet tilfører nye elementer.

Med Customer Drive ser og hører, husker og forstår deltagerne – og de bliver excellente i deres serviceleverance!

Firmatilpassede kurser

Workshops og kurser - skræddersyet til jeres behov!

Med et firmatilpasset kursus kan du få skræddersyet et uddannelsesforløb, så det dækker dit aktuelle behov.

Der undervises af danske instruktører. De er højt uddannede og har stor praktisk erfaring, og de kan tage afsæt i din hverdag og udfordringer.

De arbejder i mange, forskellige organisationer, og de møder mange forskellige udfordringer. De kan møde dine medarbejdere der, hvor de er.

Med skræddersyede kurser leverer vi kursets pensum på en måde, som passer til din situation.

Ring til os – vi kan tilrettelægge forløb, der passer præcis til dine behov. Atea Education: 7025 2550 eller info@ateaeducation.dk 

 

Udbytte af firmatilpassede kurser

Der er både økonomi og "teambuilding effekt" i et firmatilpasset kursus. Du kan enten vælge et 100% skræddersyet forløb eller du kan tilpasse et eksisterende kursusforløb, så du får lige præcis det kursus, som du har behov for.

Her er et par eksempler på tilpasning af firmatilpassede kurser:

 • inkludere kursuselementer, som mangler i "standard"-kurset
 • udelade kursuselementer, som man ikke behøver
 • kombinere kursuselementer fra flere forskellige kurser
 • inddrage egne virksomhedscases i kurset
 • vælge den af instruktørerne, man ønsker
 • bruge kurset til at fremme samarbejdet i afdelingen
 • bruge kurset til personlig udvikling
 • åbne for fordybelse i ét område på bekostning af andre områder
 • få firmaspecifik feed-back fra instruktøren

Customer Drive spillet afholdes i samarbejde med Westergaard A/S