IT Service Excellence

Kursusforløb til alle brugervendte IT-funktioner

På dette kursus giver vi medarbejdere i IT Service Desks redskaber til at spotte og håndtere de persontyper, som henvender sig.

Kurset målrettes gennem eksempler og opgaver til Service Deskens.

Du får indblik i din egen adfærd, og du kommer til at forstå dine egne kommunikations- og reaktionsmønstre.

Du lærer, hvordan du undgår, at dine personlige styrker overstyrer og bliver til uhensigtsmæssige faldgruber i forhold til dine brugere.

Dine brugere er forskellige. Der er forskel på, hvordan de ønsker at modtage service, og du får redskaber, der gør dig i stand til at spotte og matche dine brugeres servicepræference.

Formål

Kurset gør dig i stand til levere en professionel service, som matcher kunders og brugeres servicepræferencer.

Du skaber langvarige relationer, og du sikrer, at kunder og brugere bliver ambassadører for din servicefunktion.

Deltagere

Uddannelsen er målrettet servicemedarbejdere i it-servicefunktioner.

Udbytte

Du lærer at aflæse kunders og brugeres tale- og kropssprog, og du lærer at tilpasse dit eget kropssprog, ordvalg, stemmeføring og budskaber til den, du står overfor.

Du lærer ligeledes at arbejde med den skriftlige kommunikation, hvor ordvalg og budskaber har afgørende betydning for relationen til kunder og brugere.

Du får indsigt i dine egne styrker og faldgruber, og du bliver bedre i samarbejdet med dine kolleger. Og du lærer, hvordan du afmonterer konflikter, før de opstår.

Forudsætninger

Der er ingen formelle forudsætninger for at deltage på uddannelsen. 

Form

Kurset er intensivt og gennem oplæg, diskussioner og praktiske øvelser fra deltagernes verden skabes en sammenhæng mellem teori og praksis. Kurset er aktiverende, og der lægges vægt på, at deltagerne kommer hjem med konkrete metoder og værktøjer, som kan bruges i det daglige arbejde.

Undervisning samt kursusmaterialer og eksamen er på dansk.

Eksamen

Eksamen ligger i slutningen af kursets sidste dag, og varigheden er 45 min.

Det er en multiple-choice eksamen med 40 spørgsmål, og beståelseskriteriet er 26 rigtige svar.

Prisen for eksamen er kr. 2.050,- ekskl. moms, og er ikke inkl. i kursusprisen. Du bliver automatisk tilmeldt eksamen ved tilmelding. Ønsker du ikke eksamen bedes du skrive "ønsker ikke eksamen" i kommentarfeltet ved tilmelding.