ITIL® Practitioner

Dette kursus giver IT-professionelle praktiske retningslinjer for, hvordan man tager ITIL best practice ind i sin IT-organisation og tilpasser den til det, man har brug for.

Kurset dækker følgende hovedemner:

 • ITSM koncepter
 • Grundprincipper for implementering af ITILs anbefalinger
 • CSI tilgangen
 • Metrikker & målinger
 • Kommunikation
 • Organisatorisk forandring

Kurset anvender en gennemgående case, som præsenterer en række samarbejdende virksomheder inden for bilindustrien og disses generelle udfordringer mht. levering af it-services m.m. Casen anvendes til opgaveløsning og prøveeksamener, og den er således velkendt før eksamen.

Formål

Formålet med kurset er at sætte kursisterne i stand til at praktisere ITIL’s anbefalinger i deres organisation.

Deltagere

Kurset henvender sig til IT-professionelle, som skal deltage i ITIL-baseret forbedringsarbejde, f.eks.:

 • Medarbejdere og chefer
 • Interne IT-afdelinger og service providers
 • Konsulenter

Udbytte

Efter afsluttet kursus vil deltagerne:

 • have en klar forståelse af, hvordan man kan strukturere forbedringsinitiativer, og have en viden om, hvordan de iværksættes.
 • professionelt kunne indføre og tilpasse ITILs rammeværk til organisationens særlige behov.

Forudsætninger

Kurset forudsætter et ITIL Foundation certifikat.

Du skal have læst bogen ITIL Practitioner Guidance inden kursets start. Har du ikke allerede bogen kan den købes ved at kontakte os på info@ateaeducation.dk 

Form

Kurset bygger på en vekselvirkning mellem teori, opgaveløsning og gruppearbejde.

Undervisningen foregår på dansk med dansk kursusmateriale, men med engelsk baggrundslitteratur og engelsk eksamen.

Eksamen

Efter kurset kan du tage en eksamen, der giver dig et ITIL Practitioner certifikat, når du har bestået.

Eksamen kan gennemføres, når det passer dig, efter du er kommet hjem fra kurset – og er således ikke en del af selve kurset. Eksamen afvikles i samarbejde mellem dig og PeopleCert.

Du kan købe en eksamens-voucher gennem os når som helst (før, under eller efter kurset) ved at sende os en mail på info@ateaeducation.dk. En eksamens-voucher vil gælde for én eksamen og være gyldig i et år. Prisen for en voucher er kr. 2.250,- dkk. ekskl. moms. 

Eksamensform:

 • Online multiple-choice eksamen med 40 spørgsmål
 • Open-book på engelsk
 • Baseret på et scenarie
 • Varighed: 2 timer (Du har ret til 15 minutter ekstra samt anvendelsen af medbragt ordbog, hvis dit modersmål ikke er engelsk)
 • Beståelseskrav: 26 rigtige (65%)
 • Eksamen ligger ikke sammen med kurset, men skal tages seperat.

 

 

Dette kursus afholdes i samarbejde med Westergaard. 

Materialet der bruges på kurset er udviklet af Westergaard.

ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.