ITIL® 4 Strategist: Direct, Plan and Improve

Kursets formål er at gøre deltagerne i stand til at styre sig selv, teams, afdelinger og projekter i arbejdet med at udvikle, drifte og understøtte IT-afdelingens value streams og practices.

Deltagere:
Kurset henvender sig primært til medarbejdere med styrende eller ledende ansvar, f.eks. teamledere, afdelingsledere og projektledere.Men metoder og principper er ligeledes anvendelige for ikke-ledere, som kan anvende dem på sine personlige styringsopgaver, ligesom kurset giver en generel indsigt i, hvad der foregår i IT-afdelingens forskellige ledelseslag.

Indhold:
På kurset får du metoder og teknikker over hele skalaen - personlig styring, planlægning af arbejdet i teams, afdelinger og projekter, samt governance på forretningsniveau:

1.Strategi og retning, herunder risikostyring og portfolio management
2.Assessment og planlægning, inkl. succesfaktorer og KPI’s
3.Måling og rapportering
4.Løbende forbedring og Continual Improvement Model
5.Organisatorisk forandring, herunder kommunikation og feedback
6.Understøttende teknologier, f.eks. service management
   systemer og kunstig intelligens

Kurset omfatter to practices:
•Continual Improvement
•Organizational Change Management

Udbytte:
Efter kurset vil deltagerne:
•Forstå principper og metoder for styring og planlægning
•Forstå hvordan GRC’s principper og metoder integreres i Service value system
•Kunne bruge Continual Service Improvement principper og metoder
•Kunne bruge principper og metoder for forandringsledelse
•Kunne bruge principper og metoder for måling og rapportering

Forudsætninger:
Du skal have en generel viden om IT og en forståelse for din egen virksomhed.
Kurset forudsætter et ITIL® 4 Foundation certifikat.

Form:
Undervisningen er på dansk, mens kursusmaterialer og eksamen er på engelsk.
Kurset bygger på en vekselvirkning mellem teori, opgaveløsning og gruppearbejde.
Kurset er intensivt, og deltagerne bør afsætte tid til hjemmearbejde under kurset.

Eksamen:
Fra 1.11.2019 er eksamen obligatorisk og kan ikke fravælges.
Eksamen foregår på kursets sidste dag. 
Ved beståelse opnår du et ITIL® 4 Stategisk: Direct, Plan and Improve-certifikat.

Prisen for eksamen kr. 2550,- ekskl.moms