ITIL® 4 Foundation (inkl. eksamen)

ITIL®4 skal ses som en evolution af den tidligere udgave (ITILv32011) og dermed bygges der videre på et allerede solidt og anerkendt rammeværk.

ITIL®4 sikrer et pragmatisk og fleksibelt grundlag for og retningslinjer til organisationer og virksomheder, som oplever den digitale transformation på nært hold.

Rammeværket adresserer problemstillingerne omkring tilpasning og anskaffelse af de menneskelige, digital og fysiske ressourcer og kompetencer,nødvendige i en nutidig organisation og understøtter således værdiskabelsen af services i organisationerne. Ydermere adresseres integrationen og samspillet til andre centrale områder i den digitale transformation herunder DevOps, LeanIT og agil udvikling.

Evolutionen til ITIL®4 er resultatet af feedback og erfaring fra tusinder af professionelle aktører og virksomheder inden for Service Managementog bygger således på en solid erfaringsbase med fokus på praktisk anvendelighed. ITIL er fortsat leverandøruafhængig, public domain og skalérbar og må forventes at forblive de facto standard inden for IT Service Management.

Kursusmål

Formålet med kurset er at give deltagerne en viden om ITIL®4 terminologiens struktur og basale koncepter. Ydermere har kurset til formål at sikre et fælles sprog og forståelse for begreber og koncepter, som mange organisationer oplever som essentielle i den digitale transformation.

Kursusudbytte

Efter afsluttet kursus vil deltagerne bl.a. kunne:

  • Definere service og forstå og forklare Service Managementkonceptet
  • Definere og redegøre for Service Management konceptetsnøglebegreber
  • Forstå de værdiskabende elementer i organisationens værdikæde
  • Forstå deomkringliggende parametre i den digitale transformation

Deltagerprofil

Kurset henvender sig til IT professionelle,ledere og proceskonsulenter som:

  • Ønsker en grundlæggende forståelse af ITIL® 4 rammeværket, samt hvorledes det understøtter den digitale transformation
  • Ønsker kendskab til et rammeværk, der understøtter den løbende forbedring af ServiceManagement i organisationen
  • Skal medvirke til den løbende forbedring i en organisation, der arbejder med ITIL
  • Skal deltage i ITIL udviklingsprojekter eller forretningsudviklingsprojekter
  • Skal arbejde med ét eller flere af ITIL principperne

Deltagerforudsætninger

Deltagerne bør besidde en generel viden om IT samt forståelse for deres egen forretning og arbejdsgange. Såfremt du tidligere har arbejdet med ITIL eller gennemført et undervisningsforløb inden for dette område, vil det være en fordel. Det er dog på ingen måde en forudsætning for deltagelsen, men alene et plus da mange begreber således vil være kendte. Kurset kan opleves som ganske intensivt, og der må forventes, at der afsættes tid til hjemmearbejde under kurset.

Undervisningsform

Kurset afholdes som et 2-dages intensivt kursus uden overnatning. Kurset varighed er begge dage fra kl. 9.00-17.30. Kurset bygger på en vekselvirkning mellem teori, opgaveløsning og gruppearbejde.

Eksamen

Eksamen gennemføres på kursets sidste dag og er en multiple-choice eksamen med 40 spørgsmål, alle med fire svarmuligheder. Da eksamen gennemføres på PC, er det vigtigt at medbringe denne på kursets sidste dag. Krav til beståelse er 65% (26 rigtige), og du har 1 time til eksamen.  

Bemærk: Da eksamen, i skrivende stund, ikke er oversat til dansk, er det muligt at få 15 minutter ekstra tid, såfremt eksamenssproget ikke er dit modersmål. Du vil således kunne få op til 75 minutter til eksamen.

Ved beståelse opnår du en Foundation certificering samt adgang til My ITIL. På My ITIL vil du, i et år efter endt kursus, løbende kunne tilgå praktiske eksempler og guides til inspiration i dit arbejde med ITIL. Adgangen til My ITIL kan naturligvis forlænges efter udløb.

Læs mere om My ITIL her: https://www.axelos.com/professional-development/my-itil

Undervisere og sprog

Underviserne bruger en stor del af deres tid på at rådgive eller assistere i forbindelse med implementeringen af koncepter og principper inden for ITIL domænet. Underviserne bistår endvidere ofte, i optimeringsopgaver af eksisterende processer i både offentligt og privat regi og har således praktisk erfaring fra mange forskellige brancher. Undervisernes erfaring koblet med dyb faglig og teoretisk ballast, muliggør et fokus på den praktiske anvendelse af rammeværket ITIL.

Undervisere såvel som materialet er akkrediteret og omfattet af løbende evaluering samt vores interne kvalitetssikring. Undervisningen og materialet er på dansk dog vil centrale begreber være fastholdt på engelsk. I skrivende stund er eksamen ikke oversat til dansk, derfor vil eksamen blive gennemført på engelsk.

ITIL4® tilbydes af Peak Consulting Group, der er akkrediteret træningsorganisation (ATO) hos AXELOS Limited. ITIL® er et registreret varemærke tilhørende AXELOS Limited, som anvendes med tilladelse fra AXELOS Limited. Alle rettigheder forbeholdes.