SKRIV OG BLIV LÆST - EN HEL DAG OM SKRIFTLIG FORMIDLING

Skriver du klart og præcist?
Og er der hoved og hale på din tekst?
Hvis en tekst er skrevet i et godt sprog, er den nemmere at forstå og behageligere at læse.
Som afsender får du dermed bedre dit budskab igennem, og det er jo det, der er meningen.
Kom med på dette underholdende kursus, og få ny inspiration.

Pris:

4.800,- DKK ekskl. moms

EFFEKTIV NOTAT- OG REFERATTEKNIK

Vil du gerne blive bedre til at tage notater og referater? Oplever du, at du bruger alt for lang tid på at skrive et referat? Dette er et grundkursus til dig, der gerne vil blive mere effektiv som referent. I trygge omgivelser får du rig mulighed for at øve dig i forskellige øvelser. Du introduceres for forskellige notatteknikker, så du kan skrive korte og præcise notater, der gør det let for dig at skrive gode referater, som andre kan bruge.

Pris:

4.800,- DKK ekskl. moms

Konflikthåndtering og kommunikation - 2 dage

Kurset er for dig, der vil styrke din kommunikation med samarbejdspartnere og kollegaer. Og for dig, der ønsker enkle og konkrete redskaber til at takle vanskelige situationer.

Pris:

6.800,- DKK ekskl. moms

Opfølgning: Konflikthåndtering og kommunikation

Kurset er for dig, der tidligere har deltaget på kurset Konflikthåndtering og kommunikation, og ønsker at tage dine konflikthåndteringsmetoder fra tidligere kursus til et højere niveau.

Pris:

4.800,- DKK ekskl. moms

Forhandlingsteknik - 2 dage

Kurset i Forhandlingsteknik er for dig, der vil være bedre til at forhandle konstruktivt.

Pris:

6.800,- DKK ekskl. moms

Grafisk facilitering

På dette kursus lærer du de basale teknikker, som ruster dig til at kunne visualisere en idé eller proces, og til at tegne en række enkle skabeloner, som du f.eks. kan bruge som en styrende ramme for en samtale omkring et projekt.

Pris:

4.700,- DKK ekskl. moms

Stærk gennemslagskraft som projektleder

Lær at forstå dig selv bedre, så du indgår konstruktivt og kompetent i samarbejdsrelationer, hvor du skal trække på din personlige autoritet for at få følgeskab fra kolleger og interessenter.

Næste kursus

VARIGHED

2 dage

Pris:

10.400,- DKK ekskl. moms

Få styr på de kommaer

Mange danskere har problemer med at sætte komma. Dette kommakursus veksler mellem gennemgang af de fem kommaregler og praktiske øvelser til hver regel.

Næste kursus

VARIGHED

1 dag

Pris:

4.800,- DKK ekskl. moms

Gennemslagskraft i samarbejdet

Kurset er for dig, der ønsker at sætte fokus på din gennemslagskraft og evne til at indgå konstruktivt i et samarbejde.

Pris:

6.800,- DKK ekskl. moms

Effektive arbejdsdage - Sådan!

Kurset i effektive arbejdsdage er målrettet dig, der vil gøre op med uhensigtsmæssige arbejdsmønstre og erstatte dem med struktur, planlægning og effektive arbejdsvaner.

Næste kursus

VARIGHED

1 dag

Pris:

4.800,- DKK ekskl. moms

Mundtlig kommunikation - med styrke og selvtillid

Kurset er for dig, der vil styrke din selvtillid, gennemslagskraft og viden om kommunikation.

Pris:

6.800,- DKK ekskl. moms

Skriv gode mails

Kurset er for dig, som ønsker at skrive gode, professionelle mails på jobbet og have nogle klare retningslinjer for, hvad der kendetegner den gode mail.

Pris:

4.800,- DKK ekskl. moms

Assertiv kommunikation

Assertiv kommunikation er en kommunikativ teknik, som skaber en direkte og respektfuld dialog mellem dig og din omverden. Når du anvender teknikken, får du sagt det, du mener, på en måde som fremmer andres forståelse af dig og respekt for dig men uden, at du derved kommer til at krænke andre.

Pris:

6.800,- DKK ekskl. moms

Grafisk og kreativ formidling

Kurset i grafisk og kreativ formidling er for dig, der vil være bedre til at bruge illustrationer, billeder og grafiske virkemidler i din formidling – f.eks. når du skal præsentere, undervise eller fremlægge på møder.

Pris:

4.800,- DKK ekskl. moms

Skriv korrekt dansk

Skriv korrekt dansk er for dig, som ønsker at kunne udtrykke dig korrekt på dansk og undgå den lange række af faldgruber, der findes i den danske retskrivning og grammatik.

Pris:

4.800,- DKK ekskl. moms

Projektleder med gennemslagskraft

Som projektleder vinder du på at have gennemslagskraft. Kurset hjælper projektlederen til bedre at kunne tage initiativ, overbevise, fortolke, sætte rammen, kommunikere og motivere.

Pris:

7.800,- DKK ekskl. moms

Styrk virksomhedens kommunikation med YouTube

YouTube-kurset lærer du, hvordan du strategisk planlægger og opbygger din eller din virksomheds YouTube-kanal.

Næste kursus

VARIGHED

1 dag

Pris:

4.500,- DKK ekskl. moms

Få det optimale ud af din virksomheds tilstedeværelse på LinkedIn

Kurset hvor du får forståelse for mulighederne på LinkedIn – primært forretningsmæssigt, men også de vigtigste tekniske detaljer, og hvordan du udnytter dem til at komme tættere på kunderne

Pris:

4.500,- DKK ekskl. moms