Effektive arbejdsdage - Sådan!
 • Har du for travlt og indimellem svært ved at overskue det hele?

 • Oplever du, at afbrydelser og tidsrøvere forhindrer dig i at være effektiv?

 • Har du svært ved at holde fokus og nå det, du sætter dig for?

 • Vil du lære, hvordan prioritering, planlægning og effektive arbejdsvaner bidrager til bedre målopfyldelse, fokus og ikke mindst arbejdsglæde?

 • Så er denne intensive kursusdag skræddersyet til dig.

Kurset i effektive arbejdsdage er målrettet dig, der vil gøre op med uhensigtsmæssige arbejdsmønstre og erstatte dem med struktur, planlægning og effektive arbejdsvaner.

Kurset er relevant for alle medarbejdere, der på en enkelt dag vil lære de vigtigste metoder og værktøjer til at få overblik og opgavemængden under kontrol.

Udbytte:

 • Mærkbart mere effektive og produktive arbejdsvaner.
 • Du bliver bedre til at prioritere, planlægge og eksekvere dine opgaver.
 • En værktøjskasse, som du kan trække på til hverdag og i særligt travle perioder.
 • Reduceret tidsspilde i form af færre afbrydelser.
 • Større overblik og bedre fokus.
 • Et mere hensigtsmæssigt flow i opgaveløsningen.
 • Viden om, hvordan hjernen arbejder.
 • Mindre stress og større arbejdsglæde.
 • En arbejdsbog med alle værktøjerne.

Indhold i kurset for effektive arbejdsdage

 • Realistisk planlægning og estimering af opgaver.
 • Prioriteringsværktøjerne ABCDE og vigtig/haster-matricen.
 • Viden om hjernen og planlægning.
 • Planlægningsprocessen – fra langtidsplanlægning til daglig to do liste.
 • 3 trin til overblik og opgavestyring.
 • Afbrydelser – sådan forebygger og håndterer du dem.
 • Overspringshandlinger og egne tidsrøvere.
 • Kunsten at sige nej.
 • Tag styringen - hvad effektivitet i virkeligheden handler om.
 • Informationshåndtering - en effektiv metode.
 • E-mailhåndtering - sådan får du indbakken under kontrol.
 • Bryd vanen – og få nye effektive arbejdsvaner.

Form:

Kurset består af en kombination af korte oplæg, øvelser individuelt og i grupper. Kurset afsluttes med brobygning til hverdagen og fastsættelse af personlige vanebrydende mål.

Kursus indhold:

 • Effektiv estimering og realistiske planer: Virkelighedstjekket – test dig selv. Er du realistisk når du planlægger. SPT-metoden til estimering.
 • Det proaktive mindset: Hvad har du indflydelse på? Hvad vil det sige at være proaktiv? Hvordan tager du kontrol over din tid?
 • Prioritering: Slug-frøen begrebet. Vigtig/Haster-matricen. Hvordan får du mere fokus på det vigtige? Hvordan undgår du udskyde det vigtigste?
 • Planlægning: Planlægning på kort og lang sigt. Ugeplanen. 3 trin til effektiv planlægning med ”gøre-glemme-gemme-metoden.
 • E-mailhåndtering: Hvad med effektiv e-mailhåndtering? En metode til at håndtere 50 mails på 25 minutter. Overskuelig arkivering. Fra mail til opgaveliste og kalender.
 • Struktur og orden: En metode til at sortere i informationsstrømmene. Opsætning af fysisk og elektronisk arbejdsplads. Orden i rodet. Sådan hjælper du din hjerne.
 • Tidsrøvere: Hvilke indre og ydre tidsrøvere er en udfordring for jer? Hvad stiller man op overfor afbrydelser? Hvad med effektiv e-mailhåndtering? Hvordan håndterer du overspringshandlingerne? Vil dulære kunsten at sige nej?
 • Bryd vanen: Hvordan ændrer du på dine arbejdsvaner? Hvad er svært, når vi vil ændre vaner? Sæt dig mål?