Skriv korrekt dansk

Skriv korrekt dansk er for dig, som ønsker at kunne udtrykke dig korrekt på dansk og undgå den lange række af faldgruber, der findes i den danske retskrivning og grammatik.

Kurset er for dig, der er vokset op med dansk som hovedsprog.

Udbytte:

På kurset får du gennemgået den relevante grammatiske forklaring på en række klassiske sprogfejl, så du selv får nemmere ved at forstå fejlene og undgå dem.

Indhold:

På Skriv korrekt dansk arbejdes der blandt andet med:

 • Intro til de seneste udviklinger inden for retskrivningen
 • De mest udbredte problemer i dansk retskrivning
 • Et eller flere ord og r-fejl
 • Forkortelser, ejefald (apostrof eller ej?) og bydemåde
 • Nogen eller nogle, ligge eller lægge, springe eller sprænge, ad eller af, at eller og
 • Tegnsætning, herunder de nye kommaregler, som trådte i kraft i 2004
 • Årsager: Lær at argumentere for dine rettelser
 • De bedste ord- og håndbøger, også på nettet.

Form:

Under hele forløbet arbejder vi med gode huskeregler, som gør det lettere for dig at se og undgå sprogfejlene. Du får også optimeret din viden gennem mange sprogrigtighedsøvelser. Kurset sikrer dig, at du får lettere ved at se og forstå de fejl, du møder i tekster fra din hverdag. Desuden bliver du bedre til at argumentere for dine rettelser, når du læser korrektur på andres tekster.

Undervisningsmateriale:

På kurset får du udleveret Kirsten Rasks bog 505 sprogøvelser i dansk stavning, komma og grammatik, 2013.

Kursusindhold

Hvilken vej går det danske sprog?

 • Du får en kort intro til den udvikling, det danske sprog har tegnet gennem de seneste årtier. Vi ser også på, hvem der bestemmer over sprogets udvikling.

Den nødvendige sætningslære 

 • For at kunne sætte kommaer skal du kunne se, hvor en sætning begynder, og hvor den holder op, for det er dét, der styrer kommaerne.

Kommareglerne

 • Det danske kommasystem er mere et grammatisk princip end et pausesystem. Især det traditionelle komma rummer en del ”stumme” kommaer, hvor vi set ikke holder pause. Vi sætter kryds og bolle og ser på forskellen på det gamle og det nye kommasystem – de er to sider af samme sag.

Bøjningsendelser

 • Vores afsnubbede udtale af især endelser gør dansk til et svært sprog at stave. Mange endelser, som vi ikke udtaler mundtligt, skal stå der, når vi skriver. Vi ser på nogle af de hyppigste faldgruber.

Andre fejltyper: ordpar, der lyder ens men ikke er det

 • Der er også en del ord, som vi ikke kan høre forskel på i udtalen, selv om der er forskel i skriftsproget. Det gælder fx ad/af, at/og, nogen/nogle. Dem øver vi reglerne for.
 • Endelig får du reglerne for nogle af de fejltyper, der irriterer øvede sprogbrugere allermest: et eller flere ord, ligge/lægge, springe/sprænge, hans/hendes/sin/deres og sig/dem.

Forkortelser

 • Forkortelser er en selvstændig ordtype. Også her er der faste regler, fx for, hvilke der skal have punktum, og hvilke der ikke skal, og hvilke vi må skrive med både små og store bogstaver.

Kursusprogram

Grammatik giver os et redskab til at forstå sproget bedre. Du har også mere at være kreativ med, hvis du kan dit sprogs grammatik.

Har du et eller flere sprogemner, som du er i tvivl om? Tag dem endelig med, så vi kan få tvivlen udryddet. Måske er de med i den bog, du får på kurset til at tage med hjem: 500 sprogøvelser i dansk stavning, komma og grammatik af Kirsten Rask. Ellers finder vi svaret på stedet. Vi arbejder ud fra bogen, der indeholder øvelser med facitliste bagi. De bagvedliggende grammatiske forklaringer får du på kurset.

Programmet er planlagt sådan:

Kl. 9.00 – 12.30

Sproget udvikler sig: Det er rigtigere at sige, at det er os som sprogbrugere, der udvikler sproget – sproget gør det ikke af sig selv. Synes du, det går den rigtige eller forkerte vej med sproget, specielt stavereglerne? Vi går tæt på nogle af udviklingerne og på, hvem der egentlig bestemmer, hvad der skal ændres i ordbøgerne.

Formiddagens andet emne er det danske kommasystem. Vi har kun ét kommasystem, det grammatiske, men vi har valgfrihed, når det gælder komma foran ledsætningerne (= med og uden startkomma). Det, der tidligere hed nyt komma, hedder nu uden startkomma.

Kl. 13.15 – 15.00

Undgå de mest irriterende sprogfejl: Begrebet sprogfejl dækker både over forkerte bøjningsendelser, adskillelse af ord, der ikke må skilles (= særskrivning), og valg af forkerte ordformer fx af i stedet for ad, nogle i stedet for nogen, ligge i stedet for lægge, hans/hendes i stedet for sin/sit, sine i stedet for deres o.a.

Gennem øvelser og eksempler kommer vi godt rundt om disse emner og flere andre, så du ved, hvordan du skal undgå de værste fejltyper.