Skriv korrekt dansk

Vil du være god til grammatik og stavning? Vil du skrive korrekt?

Det er en kunst at kunne stave og skrive et korrekt dansk. En kunst, der kan læres.

Sprogfejl forstyrrer læseren, mens et korrekt sprog signalerer kompetence og professionalitet.

Skriv korrekt dansk er for dig, som ønsker at kunne udtrykke dig korrekt på dansk og undgå den lange række af faldgruber, der findes i den danske retskrivning og grammatik.

Kurset er for dig, der er vokset op med dansk som hovedsprog.

Udbytte:

På kurset får du gennemgået den relevante grammatiske forklaring på en række klassiske sprogfejl, så du selv får nemmere ved at forstå fejlene og undgå dem.

Indhold:

På Skriv korrekt dansk arbejder vi blandt andet med:

 • Intro til de seneste udviklinger inden for retskrivningen
 • De mest udbredte problemer i dansk retskrivning
 • Et eller flere ord og r-fejl
 • Forkortelser, ejefald (apostrof eller ej?) og bydemåde
 • Nogen eller nogle, ligge eller lægge, springe eller sprænge, ad eller af, at eller og
 • Tegnsætning, herunder de nye kommaregler, som trådte i kraft i 2004
 • Årsager: Lær at argumentere for dine rettelser
 • De bedste ord- og håndbøger, også på nettet.

Form:

Under hele forløbet arbejder vi med gode huskeregler, som gør det lettere for dig at se og undgå sprogfejlene. Du får også optimeret din viden gennem mange sprogrigtighedsøvelser.

Kurset sikrer dig, at du får lettere ved at se og forstå de fejl, du møder i tekster fra din hverdag.

Desuden bliver du bedre til at argumentere for dine rettelser, når du læser korrektur på andres tekster.

Undervisningsmateriale:

På kurset får du udleveret Kirsten Rasks bog 505 sprogøvelser i dansk stavning, komma og grammatik, 2013.

Kursus indhold:

 • Hvilken vej går det danske sprog? Du får en kort intro til den udvikling, det danske sprog har tegnet gennem de seneste årtier. Vi ser også på, hvem der bestemmer over sprogets udvikling.
 • Den nødvendige sætningslære: For at kunne sætte kommaer skal du kunne se, hvor en sætning begynder, og hvor den holder op, for det er dét, der styrer kommaerne.
 • Kommareglerne: Det danske kommasystem er mere et grammatisk princip end et pausesystem. Især det traditionelle komma rummer en del ”stumme” kommaer, hvor vi set ikke holder pause. Vi sætter kryds og bolle og ser på forskellen på det gamle og det nye kommasystem – de er to sider af samme sag.
 • Bøjningsendelser: Vores afsnubbede udtale af især endelser gør dansk til et svært sprog at stave. Mange endelser, som vi ikke udtaler mundtligt, skal stå der, når vi skriver. Vi ser på nogle af de hyppigste faldgruber.
 • Andre fejltyper: ordpar, der lyder ens men ikke er det: Der er også en del ord, som vi ikke kan høre forskel på i udtalen, selv om der er forskel i skriftsproget. Det gælder fx ad/af, at/og, nogen/nogle. Dem øver vi reglerne for. Endelig får du reglerne for nogle af de fejltyper, der irriterer øvede sprogbrugere allermest: et eller flere ord, ligge/lægge, springe/sprænge, hans/hendes/sin/deres og sig/dem.
 • Forkortelser: Forkortelser er en selvstændig ordtype. Også her er der faste regler, fx for, hvilke der skal have punktum, og hvilke der ikke skal, og hvilke vi må skrive med både små og store bogstaver.