Mundtlig kommunikation - med styrke og selvtillid

Kurset er for dig, der vil styrke din selvtillid, gennemslagskraft og viden om kommunikation. Du vil blive bedre til at klare almindelig dagligdags kommunikation. Bedre til at få sagt noget fornuftigt og forståeligt på møder. Bedre til at få sagt, hvad du mener og bedre til at sige fra på en ordentlig måde.

Udbytte – Du styrker din:

 • Gennemslagskraft og evne til at markere dig.
 • Selvtillid og evne til at formindske nervøsiteten.
 • Mulighed for at bruge egne stærke sider.
 • Evne til at kunne sige til og fra og kunne sætte grænser.
 • Mulighed for at kunne overbevise andre.
 • Indhold på kurset Mundtlig kommunikation:
 • Kommunikation, rådgivning og formidling (også i telefonen).
 • Metoder til at håndtere nervøsitet.
 • Mental træning og selvtillid.
 • Strukturering af mundtlige oplæg.
 • Assertion og papegøjeteknikken.
 • Fastholdelse af krav, grænser og mål.
 • At holde afstand til ubehagelige samtaler.
 • Træning gennem forskellige øvelser.

Form:

Træningskurset Mundtlig kommunikation gennemføres som en vekselvirkning mellem korte oplæg og træning gennem praktiske øvelser. Du får feedback af underviseren og de andre deltagere. Du bliver præsenteret for forskellige teknikker og redskaber og kan vælge hvilke der er mest brugbare for dig i dine arbejdssituationer.

Kursusindhold

Selvtillid og ro

 • Hvad kan jeg gøre ved min nervøsitet?
 • Hvordan sænker jeg presset?

Gennemslagskraft

 • Hvordan bliver jeg mere forståelig?
 • Hvordan får jeg mere gennemslagskraft og fastholder mine meninger?

Konflikthåndtering

 • Hvordan håndterer jeg konfliktsituationer?
 • Hvordan undgår jeg at reagere uhensigtsmæssigt?

Forberedelse

 • Hvordan kan jeg forberede mig bedst?
 • Hvordan bliver jeg mere struktureret og forståelig?

Kommunikation

 • Hvordan er min egen kommunikation?
 • Hvordan kan jeg styrke min kommunikation?

Teknikker

 • Hvilke værktøjer kan jeg benytte og hvornår?
 • Hvilke teknikker passer til mig?

Husketeknikker

 • Hvordan undgår jeg at glemme, hvad jeg skal sige? Hvordan kan jeg lære at bruge en effektiv husketeknik?

Tid

 • Hvordan kan jeg spare tid?
 • Hvad gør jeg, hvis jeg ryger ud ad en tangent?

Kontakt

 • Hvordan skaber jeg en god kontakt med andre?
 • Hvordan får jeg opbygget en positiv relation til andre?

Vanskelige situationer

 • Hvordan håndterer jeg vanskelige mennesker? Hvordan bevarer jeg roen i vanskelige situationer?

Holde den røde tråd

 • Hvordan undgår jeg at komme ud på et sidespor?
 • Hvordan kommer jeg tilbage, når jeg er hylet ud af den?

Kropssprog

 • Hvordan skal jeg gebærde mig?
 • Er der nogle ting, jeg skal passe på med kropssproget?

Motivation

 • Hvordan skaber jeg engagement og nysgerrighed hos mig selv og andre? Hvordan får jeg mit budskab ud på en spændende måde?

Pres og ubehagelige situationer

 • Hvordan kan jeg blive bedre til at håndtere pres? Hvordan undgår jeg at blive påvirket af pres og ubehagelige situationer?

Personlig fremtræden

 • Hvordan opfatter andre mig? Hvordan kan jeg komme til at fremstå mere positiv og venlig i pressede situationer?

Kursusprogram

Deltagernes ønsker og behov er udgangspunktet for kursets program. De emner vi kommer ind på, hvor meget emnerne vægtes og hvornår vi adresserer dem, afhænger helt af deltagernes behov og ønsker.

Det følgende er et eksempel på, hvordan programmet for kurset kan se ud.

Eksempel på program

Dag 1:

Kl. 9.00 – 12.00

 • Selvtillid og håndtering af nervøsitet + øvelser.
 • Mental træning bruges til at forøge selvtilliden og håndtere nervøsitet. Forskellige teknikker fra mental træning introduceres og relateres til den enkeltes liv, arbejde og hverdag. Deltagerne afprøver redskaberne i forskellige øvelser.

Kl. 12.45 – 16.00

 • Forberedelse af oplæg, husketeknik, struktur + øvelser.
 • Teknikker til at forberede et oplæg og fokusere på det vigtigste er blandt eftermiddagens vigtigste emner. Struktur og gennemslagskraft tages op. Desuden hvordan man bliver mere klar og forståelig. Der gennemføres mange øvelser.

Dag 2:

Kl. 9.00 – 12.00

 • Husketeknik, kropssprog, vanskelige mennesker og situationer + øvelser.
 • Husketeknik præsenteres og indøves. Metaposition som redskab til at holde afstand til ubehagelige situationer tages op. Vanskelige situationer og vanskelige tilhørere hører til formiddagens emner. Desuden ses på, hvordan man kommer igennem med sine krav og grænser på en venlig og afbalanceret facon.

Kl. 12.45 – 16.00

 • Gennemslagskraft, fastholdelse af ønsker, krav og grænser + øvelser.
 • Hvordan man optræder respektfuldt og venligt overfor besværlige mennesker uden at give slip på sig selv og sine meninger. Fokus ligger på redskaber til at bevare roen, gøre sig mere forståelig og få sine budskaber igennem. Deltagerne udarbejder individuelle handlingsplaner, der sikrer, at de fortsætter træningen efter kurset.