Opfølgning: Konflikthåndtering og kommunikation

Deltagere:

Kurset er for dig, der tidligere har deltaget på kurset Konflikthåndtering og kommunikation.

Udbytte:

  • Du får supervision på de spørgsmål og vanskelige situationer, du kommer ud for.
  • Du får inspiration fra de andre, der deltager i gruppesupervisionen.
  • Du får redskaber til at håndtere konfliktfyldte situationer på en professionel måde.
  • Du kan desuden få supervision på helt konkrete udfordringer på jobbet, så de ikke bliver fastlåste. Vi kigger nærmere på hvilke andre strategier, som du kan benytte dig af i den specifikke situation.

Indhold:

Du kommer i fællesskab med de andre til at udveksle erfaringer, idéer og bliver inspireret på tværs af fagligheder. Du vil opdage fællestræk i jeres succesoplevelser og områder som stadig bøvler. En gruppesupervision giver mulighed for at se egne problemstillinger i et nyt lys. Formålet er at øge kvaliteten i din kommunikation og konflikthåndtering i det daglige arbejde. Dagens forløb er dynamisk, så I alle engageres i at udfolde hinandens erfaringer og udfordringer.

Form:

Supervision er en faglig udviklingsmetode til inspiration og refleksion med andre, som står i en lignende situation som dig. Vi kommer til at kigge nærmere på netop dét du stadig synes bøvler for dig. Supervisionen foregår i en professionel ramme. Supervisor er en erhvervspsykolog.

Kursusindhold

Du har prøvekørt en række af konflikthåndteringskursets metoder ude i virkeligheden, og vi kan derfor tage dine færdigheder til nye højder. Dine nye strategier og idéer har højst sandsynligt fået mere kød på. Vi kan nu arbejde endnu mere konkret og præcist med dine færdigheder.

Selve supervisionen tager udgangspunkt i vanskelige samarbejdssituationer, som du og de andre deltagere står i. Hvilke emner, vi kommer ind på, hvor meget emnerne fylder, og hvornår vi kommer ind på dem, afhænger derfor af deltagernes behov. Du kommer desuden til at lære en rigtig god metode til at give respons i en supervisionsgruppe, hvor du får forskellige strategier og gode fifs. Du opnår fornyet nysgerrighed på andre måder at håndtere konflikter, og det vil blive tydeligt hvilke strategier, der allerede fungerer godt for dig.

Temaer for dagen kan eksempelvis være:

Magtbalancer

  • Er du træt af at være en del af det skjulte magtspil, der udspiller sig i afdelingen? Hvorfor er det ikke okay, at din leder forlanger mere af dig end af din kollega?

Når samarbejdet går i hårdknude – hvad gør du så?

  • Når samtalen mellem dig og din kollega er stoppet, selv i frokoststuen, og du ikke længere har noget pænt at sige om den anden – hvad gør du så? Hvordan kan du selv åbne dialogen igen, og blive en version af dig selv som kollega, som du kan stå inde for? Vi ser på mulige strategier til at sætte gang i et samarbejde, der er gået i stå.

Den professionelle tilgang til konflikter 

  • Når du kan fange dig selv i at svare med bitre stikpiller og spydige kommentarer som en fornærmet teenager, og hellere foretrækker at tackle diskussioner på klogeste vis – med overskud som fagperson og kollega. Hvad gør du? Hvad har du allerede prøvet, og hvad kunne du gøre i stedet?

Har du en kollega som trumfer dig?

  • Hvad gør du, når din erfarne kollega bruger dig som personlig assistent til de trivielle ”skal-opgaver”? Trænger du også til at stå fast på retten til at blive respekteret og blive lyttet til?

Hvordan kan vi bedst arbejde sammen? Udnytte potentialet i forskellige arbejdstilgange? 

  • I dit arbejdsliv vil du altid møde mange forskellige typer og måder at tænke på – hvordan får vi forskellighed til at blive en styrke i stedet for en frustrerende proces af misforståelser og uenigheder? Hvordan opnår vi højere kvalitet i stedet for at sabotere samarbejdet?

Kursusprogram

Formiddag kl. 9.00-12.00

Dagen starter med at selve rammen for supervisionen introduceres. Du kommer til at lære en ny effektfuld måde at give respons til andre på, så alle hver især kommer til at få tydeliggjort egne udfordringer, strategier og styrker.

Første halvdel af deltagerne får gruppesupervision på deres specifikke udfordringer. Deltagerne skiftes til at være fokusperson i en gruppesupervision, hvor alle deltagere aktivt giver respons og kommer med perspektiver på fokuspersonens tema.

Eftermiddag kl. 12.45-16.00 

Anden halvdel af deltagerne får gruppesupervision på deres specifikke udfordringer efter samme retningslinjer som formiddagens supervision. Vi trækker hovedlinjer og overordnede strategier frem, så alle går fra kurset med ny inspiration og konkrete idéer.

Til sidst danner vi et overblik over dagens temaer, pointer og nye strategier. Dagen afsluttes med udarbejdelse af individuelle handleplaner samt evaluering.