EFFEKTIV NOTAT- OG REFERATTEKNIK

Vil du gerne blive bedre til at tage notater og referater? Oplever du, at du bruger alt for lang tid på at skrive et referat? Dette er et grundkursus til dig, der gerne vil blive mere effektiv som referent. I trygge omgivelser får du rig mulighed for at øve dig i forskellige øvelser. Du introduceres for forskellige notatteknikker, så du kan skrive korte og præcise notater, der gør det let for dig at skrive gode referater, som andre kan bruge.

Deltagere: 

Kurset henvender sig til alle, der skriver eller skal til at skrive notater og referater og gerne vil blive bedre til det. Du er velkommen til at medbringe din computer.

Udbytte:

På kurset får du:  

 • Træning i at lytte og holde fokus på meningen i det, der bliver sagt
 • Øget bevidsthed om, hvor vigtigt dit ordvalg er
 • Øvelser i at skrive notater med forskellige notatteknikker
 • Opøvet din evne til at skrive korte, klare og levende referater målrettet dine modtagere
 • Feedback på egne tekster.

Indhold:

 • Godt sprog i notater og referater – hvad er god skik?
 • Notatteknikker: notatark og mindmap.
 • Forskellen på at tage notater på papir og direkte på en computer.
 • Fordele ved at bruge computeren.
 • Opsætning – hvordan ser et godt referat ud?
 • Hvad er relevant – hvad skal med i referatet?
 • Din rolle som referent – hvad kan du tillade dig?
 • Tjeklister – hvad skal du huske fremover?

Form: 

Der er 2 undervisere på dette kursus, så du får masser af træning og feedback.
Kurset består af en kombination af korte oplæg, øvelser individuelt og i grupper.

På hele kurset vil der være fokus på, at du samler præcis de værktøjer op, der passer til dig og din jobsituation. Tonen er uformel, og alle kan komme til orde.

Kursusindhold:

Notatteknikker

Øvelse gør mester – vi gennemgår forskellige måder at tage notater på.

Notater og referater

 • Skriv mange notater, og lug ud i informationerne i selve referatet.
 • Tænk over sproget. Er du neutral, saglig og let at forstå? 
 • Skriv gerne i korte og overskuelige sætninger. 
 • Gør det tydeligt, hvem der skal gøre hvad. Undgå passive udsagnsord, der skjuler, hvem der skal gøre noget. 
 • Husk deadlines.

Din rolle som referent

 • Hvordan træder jeg i karakter i min rolle som referent?
 • Hvad kan jeg tillade mig som referent?
 • Læs eventuelt beslutninger på mødet.

Tiden er afgørende for et godt referat

 • Det er vigtigt, at du skriver referatet hurtigt efter et møde. 
 • Bloker i kalenderen, så du har tiden.