Grafisk facilitering

Lær at bruge grafisk visualisering

Grafisk facilitering er en gennemprøvet og internationalt anerkendt metode, der bruges til at facilitere visioner, strategier eller processer med systemisk og anerkendende procesledelse og visuelle værktøjer.

Styrken ved grafisk facilitering er, at du tegner og faciliterer på samme tid og skaber ejerskab til processen.

På dette 1-dagskursus lærer du de basale teknikker, som ruster dig til at kunne visualisere en idé eller proces, og til at tegne en række enkle skabeloner, som du f.eks. kan bruge som en styrende ramme for en samtale omkring et projekt. Du skaber dit eget ikon-bibliotek, samt får indblik i en række guidelines, som sikrer, at du kan skabe enkle og tydelige tegninger, der rammer målgruppen direkte.

Kursusmål

  • Tegneteknikker og guidelines
  • 20 enkle ikoner til grafisk facilitering
  • Et udvalg af visuelle skabeloner
  • Indblik i teorien bag
  • Inspiration til at komme videre med grafiske tegninger i forbindelse med mødeledelse og procesfacilitering

Kursusudbytte

Ved deltagelse på dette kursus lærer du de basale teknikker, som ruster dig til at kunne visualisere en idé eller proces, og til at tegne en række enkle skabeloner, som du f.eks. kan bruge som en styrende ramme for en samtale omkring et projekt. Du skaber dit eget ikon-bibliotek, samt får indblik i en række guidelines, som sikrer, at du kan skabe enkle og tydelige tegninger, der rammer målgruppen direkte.

Deltagerprofil

Kurset henvender sig til dig, som holder møder med kollegaer, kunder, samarbejdspartnere m.m. og som gerne vil bruge grafisk facilitering til at tydeliggøre indhold og pointer.

Alle kan lære visuel facilitering. Du behøver ikke at kunne tegne i forvejen. Med nogle enkle teknikker får du hurtigt lært at illustrere dine pointer. Det eneste krav er, at du har lyst til at lære, og at du kan holde på en tusch.

Undervisningsform

Undervejs laver vi øvelser, så du lærer at bruge dine nye værktøjer i praksis. Og du lærer, i hvilke situationer det ene værktøj er mere effektivt end det andet. Du kommer både til at træne ikonerne ved at illustrere en specifik dag og ved at lave en plakat over et aktuelt projekt fra din virksomhed og fremlægge plakaten for de andre kursister.

Kurset afholdes i samarbejde med Peak Consulting