Linux LPIC-1 101 Bootcamp Basic Level Administration

Formål

Formålet med BX-101 er at sætte deltageren i stand til at bestå den tilhørende LPI-test.

Beskrivelse

LPI (Linux Professional Institute, www.lpi.org) har defineret et certificeringsforløb bestående af to niveauer med hver to tests, altså i alt 4 tests. For hver test findes et LX-kursus med teori og praksis samt et 1-dags BX-kursus, som direkte fokuserer på, at deltageren skal kunne bestå den tilhørende test. BX-kursusdagen afsluttes med, at deltagerne går op til den pågældende test.

Forudsætninger

LX-101 - Linux Install and Use

Videre forløb

LX-102 - Linux Administration and Networking

Materialer

Kursusmateriale på dansk

Tilhørende certificering

PL0100 - LPIC-1 Linux Server Professional

Tilhørende test

101-400 - LPIC-1 Exam Basic Level Administration

Indhold

  • Gennemgang af vægtning i LPI testen
  • Vigtigste emner til LPI testen
  • Spørgeteknikker anvendt i LPI testen
  • LPI prøve-tests
  • Mulighed for spørgsmål til instruktøren
  • Deltageren udfører LPI testen og består forhåbentligt.