Mødeledelse

Kurset Mødeledelse er for dig, der vil være en bedre mødeleder.

Udbytte på kurset Mødeledelse:

Kurset styrker din:

 • Evne til planlægning af møder
 • Struktur og evne til at holde mødet på sporet
 • Evne at afholde møder med succes
 • Evne til at holde den røde tråd
 • Gennemslagskraft som mødeleder
 • Evne til at bruge teknikker og redskaber
 • Evne til at skabe god stemning
 • Mulighed for at bruge egne stærke sider
 • At blive klar og tydelig i rollen som mødeleder.

Indhold:

 • Effektiv forberedelse af møder.
 • Mål og delmål med mødet.
 • Takling af tidsrøvere.
 • Struktur, dagsorden, referat og beslutninger.
 • Dynamisk kontakt med mødedeltagerne.
 • Din personlige fremtræden som mødeleder.
 • Redskaber og metoder til forskellige punkter i mødet.
 • Træning gennem øvelser med feedback

Form:

Kurset gennemføres som en vekselvirkning mellem korte oplæg og træning gennem praktiske øvelser. Du bliver ikke ensrettet på kurset, men vælger selv hvilke teknikker og redskaber, der er mest brugbare i dine arbejdssituationer.

Kursusindhold

Godt fra start

 • Hvordan indleder du mødet på en god måde? Hvordan sikrer du mødedeltagernes engagement fra start?

Udfordringer med den klassiske mødeform

 • Hvordan sikrer du at drøftelser på mødet bliver effektive? Hvad skal du være opmærksom på?

Forberedelse

 • Hvordan sætter du gode mødemål? Hvordan laver du en dagsorden, der holder mødet på sporet?

Engagement og involvering

 • Metoder til at engagere og aktivere mødedeltagere

Rollen som mødeleder

 • Hvordan træder du i karakter? Gennemslagskraft for mødeledere.
 • Hvordan påvirker dit kropssprog andre?

Mødeledelse med spørgeteknik

 • Hvordan kan du styre en samtale ved at stille spørgsmål? Hvilke spørgsmål skal du stille/ikke stille?

Kommunikation

 • Hvilke enkle kommunikationsmodeller kan du bruge til at styrke dine kommunikationsfærdigheder?

Personlig fremtræden

 • Hvordan opleves din måde at kommunikere på af andre? Er der noget ved din fremtræden, du skal passe på med? Hvad skal du holde fast i?

Tilbage på sporet

 • Hvordan håndterer du vanskelige situationer? Hvad gør du når mødet tager en uhensigtsmæssig drejning.

Kursusprogram

Deltagernes ønsker og behov er udgangspunkt for kursets program. Hvilke emner, vi kommer ind på, hvor meget emnerne fylder, og hvornår vi kommer ind på dem, afhænger af deltagernes behov og ønsker.

Eksempel på program:

Kl. 9.00 – 12.00

 • Præsentation, forventninger, indhold og form.
 • Hvilken opgave skal mødet løse?
 • Forberedelse af det effektive møde
 • Mødeformer – udfordringer og muligheder
 • Øvelser

Kl. 12.00 – 16.00

 • Dynamiske metoder til involvering af mødedeltagerne
 • Den røde tråd i mødet, opsummering og beslutninger
 • Spørgeteknik
 • Klar kommunikation – når du vil tilbage på sporet
 • Øvelser med feedback