Sådan håndterer du forhindringer i jobbet

Kurset er for dig der skal tilpasse dig en hverdag med både forandringer og forhindringer. Du vil få værktøjer til at vende minus energi til plus energi via dine tanker, ord og handlinger.

Udbytte – du styrker din evne til at:

 • Vende ulempe til fordel
 • Fokusere din energi på det, der er inden for din indflydelsessfære
 • Slippe de ting, du ikke kan gøre noget ved
 • Undgå at tage kritik personligt
 • Kommunikere, så andre føler sig mødt og rummet
 • Tage 100 % ansvar for den energi, du bringer ind i lokalet
 • Skabe god kontakt med kollegaer og kunder
 • Være mere effektiv

Indhold på kurset Sådan håndterer du forhindringer på jobbet:

 • Se på problemer – Dvæl ved løsninger
 • Egen attitude
 • At slutte fred med det du ikke kan styre
 • Din måde at kommunikere på
 • Fire årsager til, at du ikke kan og skal tage kritik personligt
 • Indre overbevisninger og ydre resultater
 • Konflikt håndtering – forsøg først at forstå, der efter at blive forstået
 • Proaktiv versus reaktiv
 • Kropssprogets betydning
 • Tackling af vanskellige mennesker
 • Tackling af ændringer du ikke selv ville have valgt
 • Betydningen af anerkendelse, og hvordan du giver og modtager den
 • Respekt for forskellige personlighedstyper
 • Forskellen på skyld og ansvar
 • Sige fra på en venlig måde

Form:

Kurset formidles med humor, energi og simple værktøjer. Kurset er en kombination af oplæg, diskussion og øvelser, hvor deltagerne arbejder i coaching grupper bestående af to personer i hver gruppe samt større grupper på mellem fire og fem personer i hver gruppe.

Kursusindhold

 • Tanke cirklen: Hvordan bliver jeg opmærksom på om jeg er i gang med at marinere mig selv i problemet med mine tanker, eller jeg er i gang med at lade mine tanker finde en positiv løsning?
 • Konflikthåndtering: Hvordan kommunikerer jeg, så modtageren føler dig mødt? Hvordan sørger jeg for, at modtageren forstår mig?
 • Fastholdelse af krav og ønsker: Hvordan fastholder jeg mine ønsker og krav på en venlig og respektfuld måde?
 • Styrker og udviklingsområder: Hvad er mine styrker og svagheder i forhold til hurtigt at kunne vende en ulempe til en fordel? Individuel feedback, der motiverer til udvikling af bedre intern og ekstern kommunikation.
 • Feedback: Hvordan giver jeg mest hensigtsmæssigt andre feedback? Hvordan undgår jeg, at folk tager det personligt og bliver kede af det, når jeg giver dem feedback? Hvordan undgår jeg selv at blive ked af det, når jeg får feedback? Og hvordan kan jeg hurtigt ”klæde” kritikeren på til, hvordan jeg ønsker at modtage feedback?
 • Åben kommunikation: Hvordan og hvornår skal jeg fremstå åben, positiv, tillidsvækkende og fordomsfri?Hvordan bliver jeg bedre til at lytte?
 • Kontakt: Hvordan skaber jeg en god kontakt til dem jeg samarbejder med til dagligt? Hvordan får jeg opbygget en begejstrende og rolig atmosfære?
 • Personlig fremtræden Hvordan opleves min energi af andre? Er der noget ved min fremtræden, jeg skal give slip på? Hvad skal jeg holde fast i?
 • Anerkendende og konstruktivt samarbejde: Hvad er fundamentet for et positivt, værdifuldt og konstruktivt samarbejde? Hvad er de fem anerkendelsessprog, og hvilket sprog taler du?
 • Vanskelige samarbejdsrelationer: Hvordan håndterer jeg vanskelige samarbejdspartnere eller kolleger? Hvad kan jeg selv gøre for ikke at blive hylet ud af den?
 • Kropssprog: Hvordan påvirker mit kropssprog min og andres evne til at finde løsninger på problemer?
 • Overvinde frygt: Hvordan holder jeg op med at lytte til det indre ”sludrechatol”, og får den indre cheerleader på banen?
 • Sociale kompetencer: Hvor meget betyder mine sociale kompetencer i forhold til at løse faglige udfordringer?
 • Personligt lederskab: Min evne til at behovs udsætte, og sætte mig et mål og skabe motivation.