Skab overskud

Ønsker du at skabe mere overskud - for dig selv og dine kollegaer, kunder, borgere og samarbejdspartnere? Vil du vende ulemper til fordele? Vil du være bedre til at tage imod kritik?

Ønsker du at tage mere ansvar for din energi du udstråler?

Kurset er for dig der ønsker at give til kollegaer, kunder, klienter, borgere og samarbejdspartnere fra et sted, hvor du selv føler dig opfyldt af energi og overskud. Du har erfaret, at du ikke kan hælde fra en tom kande og ønsker hjælp til, hvordan du fylder den op.

Udbytte:

 • Fokusere din energi på det, der er inden for din indflydelsessfære
 • Vende ulempe til fordel
 • Undgå at tage kritik personligt
 • Tage 100 % ansvar for den energi, du bringer ind i lokalet
 • Skabe god kontakt med kollegaer, kunder og klienter
 • Være mere effektiv og nyde processen
 • Kommunikere så andre føler sig mødt og rummet
 • Møde alle dine tanker med accept og uden selvkritik
 • Undgå overspringshandlinger og gøre det der skaber glæde og resultater
 • Møde og gå hjem fra arbejde med overskud af energi

Indhold:

 • Se på problemer og dvæl ved løsninger
 • Egen attitude
 • Dosere din energi, så du undgår at blive drænet
 • Autentisk power med ægte ”Ja” og ægte ”Nej”
 • At slutte fred med det, du ikke kan styre
 • Konflikthåndtering – Forsøg først at forstå, der efter at blive forstået
 • Proaktiv versus reaktiv
 • Tacklinger af ændringer, du ikke selv ville have valgt
 • Fylde på energi-tankene via ritualer og vaner
 • Forskellen på skyld og ansvar
 • At have empati med dig selv og din historie
 • Sige fra på en venlig måde der er konfliktnedtrappende
 • Betydningen af anderkendelse, og hvordan du giver og modtager den

Form:

Kurset formidles med humor, stor empati og venlighed, positiv energi, historiefortælling fra det levede liv, simple værktøjer, filmklip, diskussion, og coaching øvelser i mindre grupper på mellem to og fire i hver gruppe.

Kursus indhold

 • Tankecirklen: Hvordan bliver jeg opmærksom på, om jeg er i gang med at marinere mig selv i negative tanker? Lær hvordan du med tankehjulet guider dine tanker til at blive løsningsorienterer.
 • Konflikthåndtering: Hvordan kommunikerer jeg, så modtageren føler sig mødt? Hvordan sørger jeg for, at modtageren forstår mig?
 • Energistyring: Jeg skaber overskud ved en balance mellem aktivitet og hvile. Denne balance skaber jeg med energi-styringsværktøjet trafiklyset
 • Kontakt: Hvordan skaber jeg både god kontakt til mit autentiske jeg – og dem jeg er sammen med i løbet af min arbejdsdag? Hvordan opbygger jeg en rolig og begejstrende overskuds-atmosfære?
 • Personlig fremtræden: Hvordan opleves min energi af andre? Er der noget jeg skal give slip på? Hvad skal jeg holde fast i?
 • Personligt lederskab: Min evne til at fylde min kande op, inden jeg hælder op til andre. Dette sker via målsætningsarbejde
 • Overspringshandlinger: Min intuition ved med det samme, hvilket lille step jeg skal tage nu for større glæde og resultater på den lange bane. Undgå at lade mig styre af mit indre sludrechatol og skride til handling med det samme med 5,4,3,2,1 metoden
 • Sociale kompetencer: Hvor meget betyder mine sociale kompetencer i forhold til mit overskud til at løse faglige udfordringer?
 • Feedback: Hvordan giver jeg feedback på en behagelig måde? Hvordan kan jeg skabe energimæssigt overskud hos mig selv, når jeg modtager feedback?
 • Overvinde frygt: Hvordan rummer jeg det indre sludrechatol og lader mig styre af den indre cheerleader?
 • Vanskelige samarbejdspartnere: Hvordan håndterer jeg vanskelige personer med følelsesmæssigt overskud? Hvordan sætter jeg grænser på en empatisk måde?
 • Styrker og udviklingsområder: Hvad er mine styrker og svagheder i forhold til at fylde min egen kande op? Individuelt feedback, der motiverer til udvikling af bedre intern og ekstern kommunikation.

Kursus program

Deltagerne giver udtryk for deres ønsker og behov, hvilket er udgangspunktet for kursets program. Hvor meget emnerne fylder, og hvornår på dagen vi adresserer dem, afhænger af deltagerne. Det nedenstående er et eksempel på, hvordan programmet kan se ud.

Kl. 9.00 – 12.00:

Vi starter der hvor alt begynder – nemlig i din bevidsthed. Hvor meget betyder dine tanker for dit mentale, fysiske og følelsesmæssige overskud? Og hvordan styrer du dine tanker i den retning, du ønsker at skabe? Hvorfor dræner begrænsende overbevisninger? Og hvordan skaber styrkende overbevisninger overskud på energi-kontoen? Hvordan håndterer du den drænende frygt, der er styret af dit behov for anderkendelse?

Kl. 13.00 – 16.00:

Vi arbejder med dine personlige ledelsesværktøjer til at undgå overspringshandlinger, undgå at tage kritik personligt og undgå konfliktoptrappende kommunikation. Hvordan skaber du indre ro, glæde og totalt overskud – uanset om du oplever medvind, modvind eller sidevind? Vi arbejder med konkrete eksempler på, hvordan du skaber overskud i underskudssituationer. Hvordan du skaber ro og overskud, når der er ”støj på kommunikationslinjen” mellem dig og andre.

Velkommen til et levende klasseværelse, hvor der er underholdningsgaranti. Du lærer nemlig mest, når du griner og føler dig underholdt i indlæringsprocessen.