Gennemslagskraft i samarbejdet

Kurset er for dig, der ønsker at sætte fokus på din gennemslagskraft og evne til at indgå konstruktivt i et samarbejde.

Udbytte – Du styrker din:

 • Selvtillid og personlige gennemslagskraft.
 • Evne til at udtrykke personlige og faglige synspunkter i samarbejdssituationer.
 • Evne til at takle pressede og konfliktfyldte situationer.
 • Indsigt i din personlige fremtræden og andres opfattelse af dig.
 • Evne til at sætte grænser og fastholde dine krav på en venlig og effektiv måde.
 • Motivation til at (videre)udvikle din personlige gennemslagskraft efter kursets afslutning.

Indhold på kurset Gennemslagskraft i samarbejdet:

 • Kommunikation, samarbejde og konflikthåndtering i hverdagen.
 • Mål og målgruppe – få målrettet dine budskaber, så de fremstår klare og relevante.
 • Formidlingsniveauer – bliv overbevisende og få pondus i argumenterne.
 • Assertion – kommunikation og redskaber til konstruktivt samarbejde.
 • Mentaltræning – at håndtere nervøsitet og få styrke i vanskelige og pressede situationer.
 • Papegøjeteknik – sig din mening og hold fast i den med overbevisning.
 • Konstruktiv feedback – hvordan modtager og giver jeg feedback?
 • Konkrete ideer til at undgå konflikter i pressede situationer.
 • Personlig fremtræden – hvad tænker andre om mig og kan jeg bryde med min rolle?
 • Spørgeteknik – hvordan styrker jeg samarbejdet og undgår at tromle andre?
 • Og hvordan udvikler jeg mig videre herfra?

Form:

Kurset bliver en blanding af korte oplæg, diskussioner og træning gennem praktiske øvelser og rollespil. Du kommer til at bruge dine egne erfaringer, øve dig i teknikker og får præsenteret nye ideer. Der forventes stor deltageraktivitet.

Kursusindhold

Selvtillid og håndtering af usikkerhed

 • Hvad kan jeg gøre for at styrke min selvtillid? Hvordanforbereder jeg mig mentalt, så jeg opnår gennemslagskraft?

Følelser og logik

 • Hvordan kommunikerer jeg til mennesker, der tænker med følelserne?
 • Hvordan kommunikerer jeg med mennesker, der tænker logisk?

Styrker og udviklingsområder

 • Hvad er min styrker og svagheder i forhold til samarbejde?
 • Individuel feedback, der motiverer til udvikling af bedre samarbejdskompetencer.

Feedback

 • Hvordan giver jeg mest hensigtsmæssigt andre feedback? Hvordan undgår jeg at folk bliver kede af det eller sure, når jeg giver dem feedback?

Fastholdelse af krav og grænser

 • Hvordan fastholder jeg mine krav og grænser, og samtidig bevarer en god og respektfuld relation til min modpart.

Kontakt

 • Hvordan skaber jeg en god kontakt til dem jeg samarbejder med til dagligt? Hvordan får jeg opbygget en positiv atmosfære?

Personlig fremtræden

 • Hvordan kan jeg styrke min personlige fremtræden, når jeg samarbejder med andre?
 • Er der noget ved min fremtræden, jeg skal passe på med? Hvad er mine styrker?

Kommunikation

 • Hvilke enkle kommunikationsmodeller kan jeg bruge til at se på min egen kommunikation med?
 • Hvordan kan jeg styrke mine kommunikationsfærdigheder?

Byggestenene i et konstruktivt samarbejde

 • Hvad er fundamentet for et positivt, værdifuldt og konstruktivt samarbejde?

Vanskelige samarbejdsrelationer

 • Hvordan håndterer jeg vanskelige samarbejdspartnere?
 • Hvad kan jeg selv gøre for ikke at blive hylet ud af den?