Prolog - Et udviklingsprogram over 6 dage

Prolog er et inspirerende udviklingsforløb for dig, som er leder uden at have det formelle personaleansvar, og hvor dit ledelsesansvar ligger i de projekter, processer og opgaver, du udfører.

Få trumf på hånden med Prolog

Prolog er et udviklingsforløb for projektledere, eksperter, fagchefer, funktionschefer, stabsledere, HR-chefer mv., og fælles for jer er, at I skal lede et team, en arbejdsgruppe, en proces eller et projekt, men I har ikke det reelle personaleansvar.

Uden det formelle personaleansvar har man ikke nogen trumf på hånden. Man har ansvaret for, at opgaven bliver løst, at varen bliver leveret, men man har ikke hånd- og halsret over de medarbejdere, der er nødvendige for, at det kan ske. Det er en speciel situation.

Prolog er et udviklingsprogram, der arbejder med leder¬rollen. Programmet henvender sig specielt til erfarne medarbejdere og ledere, der ikke har eget personale, men som reelt har en opgavemæssig lederrolle. Rollen kræver, at andre i organisationen (kollegaer, chefer, specialister osv.) leverer et bidrag til dine opgaver og projekter, for at du kan komme i mål.

Udbytte

Dit udbytte ved deltagelse på Prolog er følgende:

 • Træning i og viden om værktøjer som hjælper dig til at skabe resultater og blive en succesfuld leder uden formelt personaleansvar.
 • Bevidsthed om din rolle og om den adfærd, der skaber en god uformel leder.
 • Konkrete erfaringer, der giver dig et bedre og hurtigere beslutningsgrundlag, øget effektivitet, større gennemslagskraft og bedre samarbejder.
 • Mange af værktøjerne er ledelsesuniverselle og kan i høj grad også gavne dig, hvis du en dag bliver formel leder med personaleansvar.

Som uformel leder skal du være opmærksom på, at du ikke kun skal lede ressourcer i dit team. Du skal også lede opad og på tværs i organisationen, når der skal forhandles om eksempelvis ressourcer og prioriteringer.

Prolog hjælper dig til at blive mere effektiv, kommunikere på en klar, tydelig og motiverende måde i din hverdag og øge din personlige gennemslagskraft og det gode samarbejde. Du bliver bevidst om din egen rolle og adfærd og bliver styrket i at kunne træffe bedre og hurtigere beslutninger.

Du bliver introduceret for og trænet i værktøjer og metoder, som understøtter de fire kernekompetencer værdier, effektivitet, formidling og samarbejde.

Deltagerne udtaler

Det var en fantastisk oplevelse at være sammen med 15 personer fra forskellige erhverv, med hvem jeg mere eller mindre deler de samme udfordringer. Det gav en masse gode diskussioner, og jeg fik anskuet udfordringerne fra forskellige sider, og vi fik lært en masse af hinanden. Hvis du er uden formelt ledelsesansvar og dagligt skal koordinere med en masse mennesker på tværs i organisation for at løse dine opgaver, så er der ingen vej uden om Prolog. 

Peter Dahlin, Area Sales Manager, Martin Professional A/S

Programmet

Prolog består af 6 dage, som er bygget op over 3 moduler (2+2+2 dage), og hvor opbygningen sikrer, at du kan afprøve og arbejde med de lærte værktøjer og metoder i din hverdag og dele dine erfaringer på de næste moduler.

Modul 1 - 2 dage

 • Rollen som leder uden formelt personaleansvar
 • TAO – Tid, Aftaler og Opmærksomhed
 • JTI – Jungiansk Typeindeks
 • Dine værdier
 • Situationsbestemt Ledelse® II

Hvem er jeg som leder uden formelt personaleansvar (LUFPA)

Modul 1 giver dig en grundlæggende viden om dig selv som uformel leder og en række helt essentielle ledelsesværktøjer.

Vi ser på de specielle udfordringer, du står over for som leder uden eget personale, og på den baggrund overvejer du din lederadfærd og dine udviklingspotentialer. Du får en introduktion til ledelsesbegrebet TAO med fokus på tid, aftaler og opmærksomhed, og du skal forholde dig til personprofiler med afsæt i Jungs teori om typologi (JTI). Begge elementer, der er vigtige for din ledelseserkendelse.

Du bliver mere bevidst om, hvad der er vigtigt for dig i dit lederskab. Du lærer, hvordan du synliggør dine værdier, hvad de betyder for dine handlinger, og hvordan de hjælper dig og dine nærmeste til bedre samarbejde. Endelig får du indblik i et unikt ledelsesværktøj, der kan sikre en succesfuld opgavedelegering (Situationsbestemt Ledelse® II).

Modul 2 - 2 dage

 • Personlig effektivitet
 • Planlæg, prioritér og brug din tid rigtigt
 • Formidling
 • Bliv hørt, husket og forstået
 • Feedback
 • Bliv tydelig i din forventningsafstemning og i dine tilbagemeldinger

Den effektive LUFPA med gennemslagskraft

På modul 2 lærer du, hvordan du optimerer din tid og ressourcer, så du hele tiden er på forkant med opgaverne og fokuserer i overensstemmelse med organisationens prioriteter. Du arbejder med work-life-balance og får konkrete værktøjer til prioritering, risikohåndtering, kapacitetsafstemning og mødeledelse mv., som du kan benytte straks efter kurset.

Derudover har vi fokus på formidling, og vi lærer dig, hvad der skal til for at blive hørt, husket og forstået – primært mundtligt og i processen, men også skriftligt i fx e-mails. Du øver dig i elevatortaler og får værktøjer til at finde de gode historier og eksempler.

Endelig har vi fokus på feedback, hvor du med afsæt i en model vil træne, hvordan du kan blive bedre til at tydeliggøre dine krav og forventninger til dine omgivelser på en konkret, konstruktiv og anerkendende måde.

Modul 3 - 2 dage

 • Samarbejde
 • Gør dine teams og dit samarbejde bedre
 • Den vanskelige samtale
 • Lede opad 
 • Pak din værktøjskasse og planlæg din ledergerning
 • Implementering og deling

Den samarbejdende LUFPA

Har du oplevet situationer, hvor en medarbejder pludselig har brugt tre dage på en opgave, som du havde forestillet dig tog en enkelt? Så er det måske fordi, jeres samarbejdsaftale ikke var helt entydig.

På modul 3 bygger vi videre på de personlige grænser, effektive prioriteringer og klar kommunikation for at skabe engagerede og realistiske aftaler. Du får værktøjer til at lave klare aftaler, der søger at få samarbejdspartnerne til at agere optimalt.

Ikke altid lykkedes dette, og det kan være nødvendigt at afholde en ”vanskelig samtale”, hvilket vi sætter fokus på via træningsøvelser.

For at kunne lykkedes som leder uden formelt personaleansvar er det vigtigt, at man har et godt samarbejde med sin leder, og på modulet har vi særskilt fokus på det at lede opad.

Vi binder enderne fra de foregående moduler sammen og i den afsluttende, fælles og superkompakte gennemgang får du en unik genopfriskning med værktøjsvalg og erkendelser fra de øvrige deltagere. Du udvælger de værktøjer, der virker bedst for dig, og du formulerer en handleplan, der sikrer din videre udvikling og varige effekt på din omverden og organisation.

Målgruppe, deltagere og forudsætninger

Prolog henvender sig til den gruppe af ledere og medarbejdere i virksomheden, der har ansvaret for at lede opgaver, processer og projekter, der skal løses i samarbejde med andre, men som ikke har eget personale.

Rollens navn varierer fra virksomhed til virksomhed og omfatter blandt andet opgaveledere, projektledere, videnledere, gruppeledere, teamledere, stabschefer, funktionschefer, eksperter, specialister, produktchefer, konsulenter og helt særlige grupper som fx partnere, iværksættere og nye talenter.