M_o_R® Foundation

M_o_R Foundation er et intensivt kursus, der har til formål at give dig omfattende kendskab til denne best practice-disciplin til risikostyring samt forberede dig til at bestå din M_o_R Foundation eksamen.

Kursusmål

 • Opnå indsigt i og grundig forståelse for M_o_R-metodens principper og processer
 • Forstå hvilket udbytte organisationer kan opnå med M_o_R
 • Opnå indblik i hvordan M_o_R-principperne kan understøtte god selskabsledelse
 • Opnå kompetencer i at betragte risiko fra forskellige perspektiver: strategi, program, projekt og drift.
 • Anvende en række risikostyringsteknikker på praktiske eksempler
 • Bestå M_o_R Foundation eksamen

Kursusudbytte

Ved at deltage i M_o_R Foundation kurset opnår du indgående kendskab til M_o_R-metodens principper, processer og teknikker til at identificere, evaluere, planlægge og styre risici. Du opnår også indsigt i det udbytte, organisationer kan opnå ved at anvende risikostyring i et strategisk, program-, projekt- og driftsmæssigt perspektiv.

Deltagerprofil

Dette kursus er relevant for dig, hvis du eller din organisation ønsker en anerkendt og praktisk tilgang til risikostyring, baseret på best practice. Som leder eller medarbejder med fokus på risikostyring ønsker du en grundig forståelse af de forskellige aspekter af risikostyring samt den dokumentation, der bør udarbejdes.

Deltagerforudsætninger

Det vil være en fordel, hvis du har en vis forståelse for risici i din organisation, da du kan få til opgave at arbejde med egne eksempler på risici som en del af kurset.

Undervisningsform

Kurset afholdes som et 3-dages intensivt kursus uden overnatning.

Som deltager forventes det, at du bidrager aktivt under kurset, der veksler mellem øvelser og gennemgang af teori.

Kurset afsluttes med 45 minutters Foundation eksamen, der består af 45 multiple choice spørgsmål. For at bestå skal du have minimum 23 rigtig svar. Du får dit eksamensresultat umiddelbart efter eksamen. Dit certifikat bliver efterfølgende tilsendt.

M_o_R Foundation eksamen afholdes online. Du skal derfor medbringe egen laptop computer på eksamensdagen. Vi sender en udførlig mail til hver deltager om dette inden kursusstart og er behjælpelig med support.

Vi anbefaler, at du inden kurset har gennemgået forberedelseshæftet, hvilket tager ca. 15 timer.

Du skal være opmærksom på at der vil være aftenarbejde på kurset.

Kursusforberedelse

Ca. 3 uger inden kursusstart vil du modtage en M_o_R-manual samt et forberedelseshæfte med øvelser. Forberedelseshæftet består af en introduktion til M_o_R, opgaver samt angivelse af hvilke sider, du skal læse i manualen

Undervisere

Underviserene på dette kursus bruger en stor del af deres tid på at rådgive eller assistere i forbindelse med projekt, program og porteføljestyring. De har en bred erfaring koblet med dyb faglig og teoretisk ballast. Undervisere og materiale er akkrediteret af APM Group.  

Kurset afholdes på engelsk med engelsk materiale og engelsk eksamen, i samarbejde med Peak Consulting Group.

Prisen indeholder

 • Officiel M_o_R-manual: Management of Risk: Guidance for Practitioners
 • M_o_R Foundation forberedelseshæfte
 • Online adgang til M_o_R Knowledge Centre med quizzer og aktiviteter (på engelsk) Fyldestgørende kursusmateriale, der kan bruges som opslagsværk efter kurset
 • M_o_R Foundation eksamen
 • Frokost, the og kaffe under kurset

Komplementerende kurser

 • PRINCE2 for ledelsen
 • MSP (Managing Successful Programmes) Briefing
 • MSP Foundation (og Practitioner)
 • Benefit Management

Kursusindhold

Introduktion

 • Definition af risiko og risikostyring Identificering af typiske problemer omkring risikostyring og hvordan M_o_R kan bidrage til at løse dem

M_o_R-principper

 • Overblik over de tolv grundlæggende M_o_R-principper Hvordan principperne understøtter god selskabsledelse

M_o_R-processer

 • Detaljeret gennemgang af den procesmodel og livscyklus, der danner grundlag for M_o_R metoden.

M_o_R-teknikker

 • Anvendelse af teknikker til at identificere, evaluere, planlægge og implementere risikostyring samt sikre kommunikation og rapportering

M_o_R Foundation eksamensforberedelse

 • Gennemgang af typiske eksamensspørgsmål relateret til nøgleområder i M_o_R-manualen.
 • Effektiv udnyttelse af eksamenstiden
 • Prøveeksamener