M_o_R® Foundation & Practitioner

M_o_R Foundation og Practitioner er et intensivt kursus, der har til formål at give dig indgående kendskab til denne best practice-disciplin til risikostyring samt forberede dig til at bestå dine M_o_R Foundation og Practitioner eksamener.

For kursusdatoer og tilmelding til dette kursus se her under den engelske version af kursusbeskrivelsen.

Kursusmål

 • Opnå indsigt i og detaljeret forståelse for M_o_R-metodens principper og processer
 • Forstå hvilket udbytte organisationer kan opnå med M_o_R
 • Opnå indblik i hvordan M_o_R-principperne kan understøtte god selskabsledelse
 • Opnå kompetencer i at betragte risiko fra forskellige perspektiver: strategi, program, projekt og drift.
 • Anvende en række risikostyringsteknikker på praktiske eksempler
 • Bestå M_o_R Foundation og M_o_R Practitioner eksamener.

Kursusudbytte

Ved at deltage i dette kursus opnår du indgående kendskab til M_o_R-metodens principper, processer og teknikker til at identificere, evaluere, planlægge og styre risici.

Du opnår også indblik i det udbytte, organisationer kan opnå ved at anvende risikostyring fra både strategisk, program/projekt- og driftsmæssigt perspektiv.

Deltagerprofil

Dette kursus er relevant for dig, hvis du eller din organisation ønsker en anerkendt og praktisk tilgang til risikostyring, baseret på best practice.

Som leder eller medarbejder med fokus på risikostyring ønsker du en grundig forståelse af de forskellige aspekter af risikostyring samt den dokumentation, der bør udarbejdes.

Deltagerforudsætninger

Det vil være en fordel, hvis du har en vis forståelse for risici i din organisation, da du kan få til opgave at arbejde med egne eksempler på risici som en del af kurset.

Kursusforberedelse

Du vil modtage en M_o_R-manual samt forberedelseshæfte inkl. med øvelser og Practitioner prøveeksamen ca. 3 uger inden kursusstart.

Forberedelseshæftet indeholder også henvisninger til de sider, du som min. bør læse i manualen. Vi anbefaler ca. 15 timers forberedelse inden kurset.

Undervisningsform

Kurset afholdes som et 5-dages intensivt kursus uden overnatning. Kurset varighed er de 4 første kursusdage kl. 9.00-17.30 og den sidste dag kl. 9.00-13.00. Du skal være opmærksom på, at der vil være aftenarbejde på kurset.

Som deltager forventes det, at du bidrager aktivt under kurset, hvor der veksles mellem øvelser og gennemgang af teori.

På 3. dagen gennemføres Foundation eksamen. Eksamen består 75 multiple choice spørgsmål, som du har 60 minutter til at besvare. For at bestå skal du have 35 rigtige svar. Du får dit eksamensresultat umiddelbart efter eksamen.

M_o_R  Foundation eksamen afholdes online. Du skal derfor medbringe egen laptop computer på eksamensdagen. Vi sender en udførlig mail til dig om dette inden kursusstart og er behjælpelig med support.

Kurset afsluttes med 3 timers Practitioner eksamen. Eksamen består af 4 hovedspørgsmål, der tilsammen giver 80 point og for at bestå skal minimum 40 points opnås. 

M_o_R   Practitioner eksamenerne afholdes på papir, da vores undervisere har vurderet at dette giver bedst mening for deltagerne.

Hvis du ikke har engelsk som modersmål kan der tillægges 30 minutter til besvarelse af eksamensspørgsmål.

Retning af opgaverne udføres af Eksamensinstituttet, der går omkring 8-10 uger før svaret foreligger. Dit Practitioner certifikat gælder i fem år. Tager du en re-eksamen inden der er gået fem år, kan du vedligeholde din titel som Registered Practitioner. 

Undervisere

Underviserene på dette kursus bruger en stor del af deres tid på at rådgive eller assistere i forbindelse med projekt, program og porteføljestyring. De har en bred erfaring koblet med dyb faglig og teoretisk ballast. Undervisere og materiale er akkrediteret af APM Group.  

Kurset afholdes på engelsk med engelsk materiale og engelsk eksamen.

Kurset udbydes i samarbejde med Peak Consulting Group, der som ATO er akkrediteret af PeopleCert.

Prisen indeholder

 • Officiel M_o_R-manual
 • M_o_R forberedelseshæfte (på engelsk)
 • Fyldestgørende kursusmateriale som kan bruges som opslagsværk under kurset
 • M_o_R Foundation eksamen
 • M_o_R Practitioner eksamen
 • Frokost, the og kaffe under kurset

Komplementerende kurser

 • PRINCE2® for styregrupper
 • MSP® Briefing
 • MSP (Managing Successful Programs) Foundation (og Practitioner)
 • Benefit Management™
 • Stakeholder Engagement

M_o_R® tilbydes af Peak Consulting Group, der er akkrediteret træningsorganisation (ATO) hos AXELOS Limited. M_o_R® er et registreret varemærke tilhørende AXELOS Limited, som anvendes med tilladelse fra AXELOS Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere
05-04-2019

Kursusindhold

Introduktion

 • Definition af risiko og risikostyring.
 • Identificering af typiske problemer omkring risikostyring og hvordan M_o_R kan bidrage til at løse dem.

M_o_R-principper

 • Overblik over de otte grundlæggende M_o_R-principper
 • Hvordan principperne understøtter god selskabsledelse.

M_o_R-processer

 • Detaljeret gennemgang af den procesmodel og livscyklus, der danner grundlag for M_o_R metoden. Væsentlige dokumenter, der anvendes i arbejdsprocesserne omkring risikostyring.

M_o_R-teknikker

 • Anvendelse af teknikker til at identificere, evaluere, planlægge og implementere risikostyring samt sikre kommunikation og rapportering.

M_o_R indlejringsteknikker

 • Øvelse i anvendelsen af Risk Management Healthcheck (sundhedstjek) og modenhedsmodellen vurderingsteknikker.

M_o_R Foundation eksamensforberedelse

 • Gennemgang af typiske eksamensspørgsmål relateret til nøgleområder i M_o_R-manualen.
 • Effektiv udnyttelse af eksamenstiden.
 • Prøveeksamen.

M_o_R Practitioner eksamensforberedelse

 • Gennemgang af en case og prøveeksamen med typiske eksamensspørgsmål relateret til nøgleområder i M_o_R-manualen.
 • Effektiv udnyttelse af eksamenstiden.
Luk kursusmateriale