M_o_R® Practitioner

Kurset er for dig, der arbejder med risikostyring og ønsker en indgående forståelse af denne disciplin. 

For kursusdatoer og tilmelding til dette kursus se her under den engelske version af kursusbeskrivelsen.

Dette kursus bygger ovenpå foundation-delen og giver dig en mere indgående forståelse for risikostyring.

Kursusmål

 • Beskriv de vigtigste karakteristika ved risiko og fordelene ved risikoledelse
 • Anvendelse og skalering af de otte M_o_R Principper
 • Beskrive brugen af de vigtigste M_o_R redskaber
 • Foretage risiko analyser og udarbejde beslutningsgrundlag
 • At kunne definere og skelne mellem risici og problemer
 • At kunne oprette et Risiko Register
 • At kunne oprette et interessent kort, og identificere de vigtigste roller i risikostyring

Kursusudbytte

Ved at deltage i M_o_R Practitioner kurset opnår du indgående kendskab til M_o_R-metodens principper, processer og teknikker til at identificere, Practitioner, planlægge og styre risici. Du opnår også indsigt i det udbytte, organisationer kan opnå ved at anvende risikostyring i et strategisk, program-, projekt- og driftsmæssigt perspektiv.

Deltagerprofil

Dette kursus er relevant for dig, hvis du eller din organisation ønsker en anerkendt og praktisk tilgang til risikostyring, baseret på best practice. Som leder eller medarbejder med fokus på risikostyring ønsker du en grundig forståelse af de forskellige aspekter af risikostyring samt den dokumentation, der bør udarbejdes.

Deltagerforudsætninger

Det vil være en fordel, hvis du har en vis forståelse for risici i din organisation, da du kan få til opgave at arbejde med egne eksempler på risici som en del af kurset.

Kursusforberedelse

Ca. 3 uger inden kursusstart vil du modtage en M_o_R-manual samt et forberedelseshæfte med øvelser. Forberedelseshæftet består af en introduktion til M_o_R, opgaver samt angivelse af hvilke sider, du skal læse i manualen

Vi anbefaler, at du inden kurset har gennemgået forberedelseshæftet, hvilket tager ca. 15 timer.

Du skal være opmærksom på at der vil være aftenarbejde på kurset.

Undervisningsform

Kurset afholdes som et 2-dages intensivt kursus uden overnatning.

Som deltager forventes det, at du bidrager aktivt under kurset, der veksler mellem øvelser og gennemgang af teori.

Kurset afsluttes med 3 timers Practitioner eksamen, der består af 4 spørgsmål, med 20 mulige point per spørgsmål. Der er et beståelseskrav om at opnår 50% af det højest mulige antal point.

M_o_R Practitioner  eksamenerne afholdes på papir, da vores undervisere har vurderet at dette giver bedst mening for deltagerne.

Du får dit eksamensresultat ca. 2 arbejdsdage efter eksamen, og ved succesfuld beståelse får du efterfølgende dit certifikat tilsendt pr. mail.

Kursusindhold

Introduktion

 • Definition af risiko og risikostyring Identificering af typiske problemer omkring risikostyring og hvordan M_o_R kan bidrage til at løse dem

M_o_R-principper

 • Overblik over de tolv grundlæggende M_o_R-principper Hvordan principperne understøtter god selskabsledelse

M_o_R-processer

 • Detaljeret gennemgang af den procesmodel og livscyklus, der danner grundlag for M_o_R metoden.

M_o_R-teknikker

 • Anvendelse af teknikker til at identificere, evaluere, planlægge og implementere risikostyring samt sikre kommunikation og rapporterting

M_o_R Practitioner eksamensforberedelse

 • Gennemgang af typiske eksamensspørgsmål relateret til nøgleområder i M_o_R-manualen.
 • Effektiv udnyttelse af eksamenstiden
 • Prøveeksamener

Undervisere og sprog

Kurset afholdes på engelsk med engelsk akkrediteret underviser. Certificering, manual og materialer er på engelsk.

Prisen indeholder

 • M_o_R Practitioner forberedelseshæfte
 • Fyldestgørende kursusmateriale, der kan bruges som opslagsværk efter kurset
 • M_o_R Practitioner eksamen
 • Frokost, the og kaffe under kurset

M_o_R® tilbydes af Peak Consulting Group, der er akkrediteret træningsorganisation (ATO) hos AXELOS Limited. M_o_R® er et registreret varemærke tilhørende AXELOS Limited, som anvendes med tilladelse fra AXELOS Limited. Alle rettigheder forbeholdes.